Bli en del av Rotundagruppen

Vill du utveckla ditt företag och hjälpa till att skapa en mer effektiv och hållbar framtid? 

Den Svenska ROT-branschen har länge utgjorts av små och medelstora bolag. Vid ett generationsskifte, eller om företagsledningen nått en position där de behöver säkerställa bolagets fortsatta utveckling, kan det vara lägligt att ansluta till ett större sammanhang. Oavsett anledning och behov, kan du vara säker på att ni bibehåller både ert varumärke och ledarskap om ni blir en del av Rotundagruppen. Vi avser att ha ett långsiktigt ägande i ditt företag.

 

Vårt erbjudande till företag och medarbetare

Att bli uppköpt kan kännas skrämmande och kravfyllt, inte minst för medarbetarna. Det är det sista vi önskar. Låt oss istället fokusera på några av de många fördelarna med att bli en del av Rotundagruppen: 

En familjär och seriös grupp av ledande entreprenörer och teknikbolag

Stöd och mentorskap på ledningsnivå för att utveckla ert företag åt rätt håll

Möjlighet att bidra till ett viktigt uppdrag för samhället

Tillgång till ett stödnätverk som hjälper medarbetarna att lösa konkreta vardagsproblem

Spännande kompetensutvecklings-
möjligheter för ledning och medarbetare

Möjlighet till initiering och deltagande i företagsövergripande utvecklingsprojekt

Möjlighet att delta och organisera nätverksträffar året runt

Unik tillgång till dotterbolagens erfarenheter, mallar, processer och verktyg

Möjlighet till synergier via gemensamma strategiska inköp och resursutjämning

Möjlighet till utökning av ert affärsutbud

Synliggörande av ert varumärke via en större företagsgrupp

Varje förvärv en investering för framtiden

Samtliga befintliga bolag i Rotundagruppen har varit starka i leveransen genom åren och därmed också relativt fredade från konjunktursvängningar. Tillsammans står vi ännu stadigare inför ökade branschkrav, såväl i kompetensutbud som geografiskt. Genom nära samarbeten erbjuder vi bästa tänkbara ROT-arbete, utfört av rätt person på rätt plats.
 
Starka leveranser och det som syns på papperet är dock inte allt. Vi tror att det som sitter i väggarna är minst lika viktigt. För att trivas i Rotundagruppen är det nödvändigt att ni delar vår värdegrund som präglas av effektivitet, samverkan, förtroende och flexibilitet. Idag talar så klart alla om dessa saker – men många gör det bara för att de måste. För oss är de bränslet som för vårt väloljade maskineri framåt. 

Vad vi letar efter

Övergripande kvalitet och sinne för detaljer – det är exakt denna kombination vi letar efter i våra förvärv. Rotundagruppen är alltid intresserade av nischkompetens som kan fylla befintliga och framtida behov på marknaden.

Framför allt letar vi efter företag som har sin huvudverksamhet i ROT-branschen och uppfattar sig som ledande inom sin respektive nisch och marknad. 

Vi ser gärna att företaget har en bevisad affärsmodell, en stabil omsättning samt en hållbar tillväxttakt. Låg personalomsättning, hög kund- och medarbetarnöjdhet, hög andel ramavtal, ett genomarbetat KMA-arbete och ett uttalat intresse i samverkans- och partneringprojekt är också meriterande. 

Varje dotterbolag bör även ha ett genuint intresse att bidra till företagsgruppens uppdrag – att styra den svenska ROT-branschen mot en mer hållbar och effektiv utveckling. Det stödjer vår vision att bli den ledande ROT-koncernen i Sverige och hjälper oss med vägledningen av respektive bolag. Det handlar om att ge och ta, helt enkelt.

Just nu är vi särskilt intresserade av företag med verksamhetsinriktning ”Bygg”. Optimalt med 20–45 anställda och en omsättning på 30–150 mkr.

 

Vem och hur – så går förvärvsprocessen till

Vi förstår att varje företag är unikt och att anledningarna för att sälja ett stabilt och lönsamt företag varierar. Vi strävar alltid efter att vara omtänksamma, flexibla och transparenta i vårt bemötande av er som företag och under förvärvsprocessen. 

För att skapa trygghet och en rättvis förvärvsprocess för intresserade företag har vi skapat följande fyrstegsmodell:

Identifiering

Vi söker företag genom olika kanaler – eller så söker de sig till oss. Vi gör en första bedömning och prioritering utifrån ett antal predefinierade ekonomiska och mjuka parametrar. Om vi får upp ögonen för ditt företag och ni passar utifrån våra prioriterade marknader och nischer, initierar vi ett förutsättningslöst möte. Om det inte känns rätt meddelar vi öppet och transparent varför vi valde att gå vidare med andra kandidater.

Analys & utvärdering

Om ett framtida samarbete känns aktuellt lär vi känna varandra och varandras affär och företag ännu bättre. Hur ser nuläget inom ert företag ut, vilka mål har ni, hur skulle Rotundagruppen kunna hjälpa er att komma dit och hur kan ni bidra till Rotundagruppens utveckling? Om vi båda ser samma möjligheter, går vi in på de praktiska detaljerna och signerar avsiktsförklaringen (LOI). Om ett uppköp inte är aktuellt hoppas vi att kunna hålla kontakten för möjliga samarbeten framöver.

Genomförande

Vi genomför en företagsbesiktning (Due Dilligence) där vi avhandlar viktiga punkter såsom ägarförhållanden, personal- och verksamhetsfrågor, ekonomi och juridik, värdering och finansiering. Vi upprättar en implementeringsplan för att introducera er till Rotundagruppen så smidigt som möjligt och lär känna varandra och respektive företagskultur närmare. Vi avslutar genomförandesteget med en signering och gemensamt firande på ledningsnivå.

Implementering

Implementeringsplanen börjar med den officiella implementeringen av ert företag i Rotundagruppen. Information går ut till ledning och medarbetare. En lämplig styrelse utses, inklusive VD:s val av en lämplig mentor. Vi skapar en beslutsordning och avhandling av formella ekonomirutiner. Därefter introduceras företagsledningen för resten av Rotundagruppen. Beroende på när ni ansluter kan det vara i form av en VD-workshop eller en större nätverksträff där ni får ta del av erfarenheter från tidigare spännande projekt. Välkomna till Rotundagruppen!

Rotundagruppen bygger på

DJUPET

Genom långsiktig analys av projektets alla delar redan i inledningsfasen stärker vi den genomgående kvaliteten och sparar kunden stora pengar långsiktigt. Det kan vem som helst påstå – men inte alla har ett kvitto på att det stämmer.

BREDDEN

Våra förvärv har många gemensamma nämnare. Ändå är det kanske olikheterna som gör oss allra starkast. Tack vare bredden i vår expertis – som täcker alltifrån projektering till detaljhantverk – kan vi erbjuda kvalitet oavsett vad kunden efterfrågar.

HÖJDEN

I Rotundagruppen sitter yrkesstoltheten i väggarna. Vi siktar högt – och för att komma dit vi vill måste vi hålla samma höga nivå i alla slags projekt och skeden. Därför är också kraven på vilka vi tar in i gruppen höga. Tillsammans är vi ett väloljat maskineri utan svaga länkar.

Känner du igen ditt företag i vår vision? Varför inte ta chansen att förekomma oss! Hör gärna av dig så snackar vi branschutmaningar och samarbetsmöjligheter.

Robert Ljung tog steget till nästa nivå

Bollnäsbaserade Ljungs Bygg grundades 2008 och har under åren kommit att förknippas med trygghet, långsiktiga och nära kundsamarbeten samt stor lokalkännedom. Bolagets VD Robert Ljung, som fick den prestigefulla utmärkelsen ”Årets Företagare i Bollnäs 2021”, var den första att ansluta sitt företag till Rotundagruppen.

Läs mer