ROT ska göras RÄTT
Med hållbarhet som ledstjärna

Inom den svenska byggindustrin utgör renoverings-, ombyggnations- och tillbyggnationsverksamhet (ROT) en vital del. Ändå har vi fortfarande stora utmaningar vad gäller hållbarhet och effektivitet. Rotundagruppens uppdrag är att ta sig an dem på allvar.

 

Rotundagruppen möjliggör att vi aktivt kan styra den svenska ROT-branschen i rätt riktning. Åtgärder som leder till en effektiviserad arbetsprocess är en viktig del. Men vi lägger lika stor vikt vid miljöaspekter och det humana – personalvård, social interaktion, anti-korruption och mänskliga rättigheter i största allmänhet. När alla mår bra på jobbet, mår även projekten bra.  

Samarbetet mellan företagen breddar inte bara vår hantverksmässiga expertis och vår geografiska närvaro, utan försäkrar även att vår hållbara filosofi kan genomsyra projektets alla delar. 

 

Tumleheds Bygg-möte medarbetare
Karta-sverige-Rotundagruppen 2024.png

Vår marknad – där vi finns gör vi skillnad

Rotundagruppen har två huvudsakliga verksamhetsområden – bygg och teknik. 

Nischkompetensen och lokalkännedomen hos våra erfarna ROT-stjärnor gör att vi kan erbjuda beställaren det som krävs för att göra ROT rätt. Särskilt i omfattande projekt som löper över lång tid vet vi från erfarenhet att de små detaljerna gör all skillnad i världen. 

På tekniksidan samlar vi branschens skarpaste expertis inom process- och projekteringsledning samt rådgivning. Våra teknikproffs är kompassen som leder både oss och kunden rätt från första början. En förutsättning för att projekten ska bli effektiva och hållbara över tid.

Rotundagruppens marknad sträcker sig över hela landet, men idag ligger störst fokus på regioner i mellersta Sverige. En riktlinje i Rotundagruppen är att de företag som ingår aldrig ska vara direkta konkurrenter på samma marknad. 

 

Vision & affärsidé – kundens naturliga förstaval

Rotundagruppens vision är att bli den ledande ROT-koncernen i Sverige. Ambitionen är att vara kundens självklara förstaval inom våra respektive expertområden och på våra lokala marknader. 

Hur det går till i praktiken? Genom att vi omsorgsfullt handplockar de fina företag som ska ingå i gruppen utifrån historik, kunnande, lönsamhet samt kultur och värderingar. Sedan vägleder vi varandra till gemensam utveckling och en effektiv och hållbar ROT-bransch. Tanken är att vi hela tiden ska lära av varandra och tillsammans börja standardisera och förfina processer – något vår bransch länge lidit stor brist på.

Lite förenklat är Rotundagruppen ett långtgående projekt för att gynna projekt. Och framtidens samhälle. 

 

sundsvallsbyggarna-57_webb.jpg

Vårt sätt att arbeta – kollektiv intelligens

Ingen kan vara bäst på allt men alla kan vara bäst på något. Och tillsammans blir vi ännu bättre.

För att skapa en mer hållbar ROT-bransch är det viktigt att varje individ delar med sig av sin unika nischkompetens istället för att den stannar lokalt i de enskilda företagen. Det är endast genom samarbete vi kan göra verklig skillnad. 

Under vårt tak bidrar därför alla frivilligt med sin kunskap och hjälper varandra i största möjliga mån. Rotundagruppen fattar alla beslut utifrån vad som är bäst för både företagen och samhället. 

omoss-4.jpg
Tumleheds Bygg medarbetare

Värderingar – det som sitter i väggarna

Högt i tak är ett kännetecken både för Rotundagruppen som helhet och för våra dotterbolag. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig hörda och inkluderade. För att skapa de optimala förutsättningarna ruckar vi därför aldrig på våra hårt ställda krav vad gäller värderingar och samsyn på vad vi egentligen vill åstadkomma.

Vi vill att effektivitet, samverkan, förtroende och flexibilitet ska genomsyra Rotundagruppens arbete i alla skeden. Den som inte riktigt passar in i vår familjära företagsgrupp, kommer därför heller inte in.

Intresserad av att bli en av oss? Hör gärna av dig så berättar vi mer om Rotundagruppens arbete och om våra olika dotterbolag.