Integritetspolicy Rotundagruppen

Denna integritetspolicy förklarar hur Rotundagruppen samlar in och använder personlig information från besökare på vår webbplats och våra digitala marknadsförings-aktiviteter. Vi strävar efter att skydda din integritet och säkerhet genom att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att all insamlad information behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Genom att använda vår webbplats och samtycka till denna integritetspolicy godkänner du vår behandling av din personliga information enligt de ändamål som anges.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 12 juni 2023.


1. Insamling av personlig information

Rotundagruppen kan samla in personlig information på följande sätt:

1.1. Information som du tillhandahåller frivilligt:

Vi kan be dig om att tillhandahålla viss personlig information när du använder kontaktformulär på vår webbplats, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller deltar i våra marknadsföringskampanjer. Den personliga informationen kan inkludera ditt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och annan information relaterad till ditt företag.

1.2. Automatiskt insamlad information:

Vi använder verktyg som Google Analytics för att samla in information om hur besökare interagerar med vår webbplats. Detta kan inkludera IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, sidor som besökts och klickmönster. Denna information är anonym och används endast i syfte att förbättra våra webbtjänster och marknadsföringsinsatser.

2. Användning av personlig information
Rotundagruppen kan använda den insamlade personliga informationen för följande ändamål:

2.1. Kommunikation och marknadsföring:

Vi kan använda din personliga information för att kontakta dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla information om våra tjänster eller för marknadsföringsändamål relaterade till ditt intresse för Rotundagruppen.

2.2. Webbplatsförbättringar:

Den automatiskt insamlade informationen används för att analysera och förbättra våra webbplatsers prestanda, innehåll och användarupplevelse.

2.3. Tredjepartsleverantörer:

Vi kan dela viss personlig information med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att utföra våra marknadsföringsaktiviteter och tillhandahålla digitala tjänster. Dessa leverantörer är bundna att skydda din information och använda den endast för att utföra de tjänster de tillhandahåller åt oss.

3. Hantering och lagring av personlig information

Rotundagruppen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den insamlade personliga informationen mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst. Vi följer branschstandarder och bästa praxis för att säkerställa att din information behandlas säkert.

Vi lagrar den personliga informationen så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om inte annat krävs enligt lag. Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att den insamlade informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Om du vill ändra eller ta bort den personliga informationen vi har om dig, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

4. Delning av personlig information

Rotundagruppen kan komma att dela din personliga information i följande situationer:

4.1. Tredjepartsleverantörer:

Vi kan dela viss personlig information med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att utföra våra marknadsföringsaktiviteter och tillhandahålla digitala tjänster. Dessa leverantörer är bundna att skydda din information och använda den endast för att utföra de tjänster de tillhandahåller åt oss.

4.2. Lagkrav:

Vi kan lämna ut personlig information om vi anser att det krävs enligt lag, regleringar, rättsliga förfaranden eller på begäran från myndigheter.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilken personlig information vi har om dig och att begära rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av din personliga information och att begränsa dess användning. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor, klagomål eller begäranden angående vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, är du välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Rotundagruppen

Adress: Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov

Telefonnummer: 08-556 219 00

E-post: info@rotundagruppen.se

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och lösa eventuella bekymmer eller klagomål på ett snabbt och effektivt sätt.

9. Gällande lagstiftning

Denna integritetspolicy och vår behandling av personlig information styrs av tillämplig lagstiftning i Sverige, inklusive Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (GDPR).