Samverkan inom Rotundagruppen

 

Rotundagruppen har antagit en decentraliserad modell för samarbete, där vårt mål är att vi skall lära känna varandra sinsemellan i dotterföretagen för att få en naturlig samverkan i vardagen.

 

Vi fokuserar på flera samarbetsområden inom företagsgruppen, däribland ledarutveckling, förmånliga leverantörsavtal, affärsstöd med utbyte av erfarenheter, kundsamordning, HR-nätverksträffar, utveckling av KMA-arbete, ekonomirutiner och ett gemensamt hållbarhetsarbete. Vi har även nyligen startat ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom byggservice, ett område som i dag utgör en tredjedel av Rotundagruppens verksamhet.

 

Företagens behov styr satsningen

Aktiv utveckling av de ingående företagen är vår grund och långsiktighet ett mantra. Tillsammans strävar vi efter att utveckla respektive företags affär, organisation och arbetssätt, vilket gynnar både dotterföretagen och Rotundagruppen som helhet. En strategi som redan betalat sig, vågar vi påstå!

 

Under vår första VD-konferens i oktober 2021 lade vi grunden och initierade konkreta inslag, där företagen tillsammans beslutade om vilka aktiviteter vi skall samverka kring.

Under månatliga VD-möten följer vi kontinuerligt upp hur samarbetet fungerar och identifierar respektive företags behov framåt.

 

Naturligt samarbete mellan företagen

Inom vår företagsgrupp besitter vi en mycket bred erfarenhet och kompetens, vilket innebär att ingen behöver uppfinna hjulet. Vår vardagskultur präglas av informellt samarbete och våra företag stödjer redan varandra.

 

Exempelvis genom att:

• ge stöd vid anbudsarbete i form av erfarenheter och mallar

• tipsa om potentiella kunder

• hjälpa varandra att klara skallkrav för att få fler affärer/projekt

• dela med sig av rutiner och mallar, exempelvis inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

• tipsa om potentiella medarbetare

• lyfta fram varandras framgångar

• ge resursstöd vid exempelvis kalkylarbete

• samordna kring utbildningar, studiebesök och HR-rutiner.

 

Vi har även påbörjat ett strukturerat kommunikations- och varumärkesarbete på företagsgruppsnivå för att synliggöra våra fina företag och kompetenta medarbetare.

Vi uppmuntrar alltid till förbättringsförslag och strävar efter kontinuerlig utveckling. Tillsammans når vi våra mål!

 

Senaste stories

Hållbarhet Stångebro December 2023 Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren m3 Bygg klimatprojekt artikel November 2023 M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt Kasern II restaurering September 2023 Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Johan Lindberg VD-Rotundagruppen April 2024 Idén bakom Rotundagruppen Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter