Tumleheds Bygg

Snabb och effektiv toppservice skapar långsiktiga relationer

I Göteborgsregionen är Tumleheds ambulerande byggservice aldrig långt borta. Här handlar allt om nuet – ordet senare finns inte ens på kartan. Under 20 års tid har företaget varit en trygg famn för försäkringsbolag och fastighetsägare i behov av hjälp.

 

Tumleheds Bygg inriktar sig huvudsakligen på skadeserviceärenden och företaget är lite av ett självgående piano. Under sina drygt 20 år i branschen har de kommit att bli en naturlig go-to-partner för många försäkringsbolag och fastighetsägare – ett resultat av drivna medarbetare och en ytterst effektiv arbetsmodell. Av totalt 34 anställda rör sig merparten ständigt ute på fältet i fullt utrustade servicebilar, redo att rycka in. Tumleheds är dock långtifrån ett ”quick fix”-bolag, utan jobbar långsiktigt med projekt och kunder. De är bara ovanligt snabba att komma igång.

 

För miljöns och miljöns bästa

Att arbeta i sin hemmiljö har många fördelar. Inte minst då ett väl utfört jobb alltid ger ringar på vattnet. Tumleheds Bygg har byggt upp en stabil och ständigt växande kundkrets, men det är inte bara hantverksskickligheten som efterfrågas. Tumleheds är miljödiplomaterat av Göteborgs Stad sedan 2003 och samtliga anställda har en grundläggande miljöutbildning. Nu under 2021 har en miljöcertifiering enligt ISO 14 001 genomförts med bra resultat. Den tydliga hållbarhetsinriktningen i kombination med den mycket höga servicenivån har starkt bidragit till att bolaget uppvisat kraftig tillväxt under de senaste åren. Under 2015–2020 ökade omsättningen med 100%, vilket inneburit intäkter på ca 80 mkr under 2020.

 

 

Låg risk och hög tillväxtpotential

Erfarna, engagerade och ansvarsfulla medarbetare borgar för bra leveransförmåga och fortsatt bra företagsutveckling. Uppbyggd organisation och rutiner samt en digital utveckling i framkant skapar trygghet. Långsiktiga samarbeten med duktiga underentreprenörer och leverantörer är ytterligare en viktig del av Tumleheds Byggs verksamhet. Den låga rörelsekapitalbindningen skapar en låg verksamhetsrisk, vilket också gynnar tillväxten och lönsamheten för denna glada göteborgare i framkant.

 

Fakta Tumleheds Bygg

  •  Byggserviceföretag med inriktning på försäkringsärenden och byggservice
  •  Över 20 år i branschen
  •  Diversifierad kundbas med bland annat försäkringsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och stiftelser
  •  Lågt investeringsbehov och stark orderbok
  •  34 medarbetare