P9 Projekt

Utvecklar framtidens projekt 

Stora projekt kräver stor erfarenhet och välgrundade beslut. Genom systematiska förbättringar bidrar nystartade teknikkonsultföretaget P9 Projekt till en tryggare projektprocess och ett mer hållbart samhälle.  

 

P9 Projekt startade 1 januari 2021 med ambitionen att systematiskt leda, utforma och vidareutveckla hållbara projekt med kompetens från alla projektfaser. Namnet P9 syftar på projektledningens nio huvudsakliga kompetensområden, vilka täcker allt från projektintegration till resursplanering och risk- och möjlighetshantering. Riktlinjen är att endast genomföra aktiviteter som ökar värdet för kundens projekt eller verksamhet. Likt många företag uppstod P9 ur ett uppenbart behov på marknaden. Och efterfrågan på deras tjänster har varit stort från dag ett. 

Nordea-P9 Projekt
P9 projekt-Northvolt

Många projekt i pipen

Trots att bolaget fortfarande befinner sig i en rekryterings- och kundutvecklingsfas, har de redan fått kavla upp ärmarna på ett flertal prestigefulla uppdrag. Ett projekt för koreanska Dongjin Sweden – som tar fram aktiva material för batterier och nu etablerar en ny fabrik i Skellefteå – innefattar såväl rådgivning som projektledning. P9 Projekts uppdrag omfattar Dongjins etablering och fabrik i Skellefteå inklusive utbyggnation av deras produktionsanläggning och utveckling av produktionsorganisationen. 

P9 Projekt har även uppdrag som rådgivare och projektledare för Senior Material (Europé), som etablerar sin första europeiska separatorfilmproduktionsanläggning i Eskilstuna för tillverkning av Litiumbatterier. En mängd andra uppdrag ligger i pipen för P9 Projekt, med mycket goda utsikter framåt.

 

Nära samarbete med M3 Bygg

P9 Projekt är en naturlig del av Rotundagruppen, då en viktig del av strategin är att komplettera koncernens övriga byggbolag med teknikorienterade konsultbolag. P9 Projekt, som medverkar på en lång rad av M3 Byggs pågående uppdrag, kommer vanligen in i ett tidigt skede för att hjälpa med projektering. Planen är att P9 Projekt och M3 Bygg tillsammans ska effektivisera hela projektprocessen samt värdekedjan från projektering till överlämning av färdiga byggprojekt. P9 Projekt har även börjat samarbeta med fler företag inom Rotundagruppen.

m3 Bygg-personal

Fakta P9 Projekt

  • Teknikkonsultföretag med inriktning på utformning och vidareutveckling av hållbara projekt
  • Grundat januari 2021
  • Nära samarbete med M3 Bygg
  • 4 anställda
  • Omsättning ca 24  mkr

 

 

Vi är stolta över våra företag

Att bygga något på egen hand kan vara spännande. Men att göra det tillsammans med andra är helt fantastiskt. Hos oss bidrar varje företag med något unikt som de övriga saknar eller behöver mer av. När kompetenserna möts skapas en helhet som överträffar vad någon av oss skulle kunna åstadkomma på egen hand. 

Här kan du läsa mer om de ROT-stjärnor som utgör Rotundagruppen i dagsläget.

m3 Bygg
Ljungs Bygg-Dalarna
Tumleheds Bygg
P9 Projekt
Stångebro Bygg
Sundsvallsbyggarna
Bergman Bygg