P9 Projekt

Utvecklar framtidens projekt 

Stora projekt kräver stor erfarenhet och välgrundade beslut. Genom systematiska förbättringar bidrar nystartade teknikkonsultföretaget P9 Projekt till en tryggare projektprocess och ett mer hållbart samhälle.  

 

P9 Projekt startade 1 januari 2021 med ambitionen att systematiskt leda, utforma och vidareutveckla hållbara projekt med kompetens från alla projektfaser. Namnet P9 syftar på projektledningens nio huvudsakliga kompetensområden, vilka täcker allt från projektintegration till resursplanering och risk- och möjlighetshantering. Riktlinjen är att endast genomföra aktiviteter som ökar värdet för kundens projekt eller verksamhet. Likt många företag uppstod P9 ur ett uppenbart behov på marknaden. Och efterfrågan på deras tjänster har varit stort från dag ett. 

Många projekt i pipen

Trots att bolaget fortfarande befinner sig i en rekryterings- och kundutvecklingsfas, har de redan fått kavla upp ärmarna på ett flertal prestigefulla uppdrag. Ett projekt för koreanska Dongjin Sweden – som tar fram aktiva material för batterier och nu etablerar en ny fabrik i Skellefteå – innefattar såväl rådgivning som projektledning. Målet är att Dongjin ska kunna starta leveransen till batteritillverkaren Northvolt vägg i vägg under hösten 2022. 
P9 Projekt har även uppdrag som senior rådgivare för HYBRIT – Fossilfritt stål. HYBRIT är ett bolag samägt av LKAB, SSAB och Vattenfall och planerar att bygga en fabrik i Gällivare. HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent. En mängd andra uppdrag ligger i pipen för P9 Projekt, vars totala budget för 2021–2022 estimeras till ca 20 miljoner kronor. 

 

Nära samarbete med M3 Bygg

P9 Projekt är en naturlig del av Rotundagruppen, då en viktig del av strategin är att komplettera koncernens övriga byggbolag med teknikorienterade konsultbolag. P9 Projekt, som medverkar på en lång rad av M3 Byggs pågående uppdrag, kommer vanligen in i ett tidigt skede för att hjälpa med projektering. Planen är att P9 Projekt och M3 Bygg tillsammans ska effektivisera hela projektprocessen samt värdekedjan från projektering till överlämning av färdiga byggprojekt.

Fakta P9 Projekt

  • Teknikkonsultföretag med inriktning på utformning och vidareutveckling av hållbara projekt
  • Grundat januari 2021
  • Nära samarbete med M3 Bygg
  • 20 mkr i estimerad budget för 2021–2022