Vår organisation

Rotundagruppen arbetar efter en mycket decentraliserad modell. Istället för att ett fåtal människor styr initiativen och processerna, ska vi över tid bli ett självgående nätverk där dotterföretagen har möjlighet att bidra till och forma Rotundagruppens verksamhet. Allt utifrån respektive företags unika behov och intressen. 

Johan Lindberg Vd

Johan Lindberg har över 30 års erfarenhet i byggbranschen där han har arbetat i de flesta roller, från arbetsledare till vd för M3 Bygg från 2010–2020. Samma bolag är även initiativtagare till Rotundagruppen.

Under sin karriär har Johan fått möjligheten att samla unik kunskap om vad som krävs för att åstadkomma hållbara och effektiva ROT-projekt och -företag. 

Nu vill han ge tillbaka till branschen genom att skapa ett tryggt forum där branschaktörerna får möjlighet att ta del av varandras kunskap och lära sig hur de kan vägleda varandra i sin utveckling.

Jenny Englund Ekonomichef

Jenny Englund har jobbat med ekonomi i över 20 år, tidigare erfarenhet från både IT och mäklarbranschen. Har sedan 2015 jobbat som ekonomichef för M3 Bygg AB.

Clarissa Sander Verksamhetsutvecklare

Clarissa Sander har varit med under uppstarten av Rotundagruppen 2021 som managementkonsult och är numera Rotundagruppens verksamhetsutvecklare. Hennes uppdrag är att leda utvecklingen mellan Rotundagruppens ingående företag och bistå företagen med affärsstöd. Hon är också involverat i Rotundagruppens kommunikations- och hållbarhetsarbete och är delaktig under förvärvsprocessen av nya företag. Senast arbetade Clarissa på Innovationsdepartementet på den nederländska ambassaden i Stockholm.

STYRELSEN

Olof Alderling Styrelseordförande

Med sin långa kvalificerade erfarenhet som advokat inom bolagsrätt-och ägarfrågor i expanderande företag, har Olof, biträtt koncernen och dess ägargrupp under mer än 20 år. 

 

Johnny Alvarsson Styrelseledamot

Johnny Alvarsson har över 30 års erfarenhet av ledande befattningar i olika bolag och styrelser. 

Som tidigare vd och koncernchef i Indutrade och styrelseledamot i det framgångsrika installationsbolaget Instalco sedan 2016, har han djupgående kunskaper om byggandet av en framgångsrik koncern. 

Johnnys kloka tips gör att Rotundagruppen kan uppnå sin vision att bli den ledande ROT-koncernen i Sverige.

 

Jan Skägg Styrelseledamot

Jan är en av grundarna i M3 Bygg och har arbetat som vd i 10 år och därefter som projektchef i 11 år.

Ted Biverud Styrelseledamot

Är en av de två grundarna av M3 bygg. Varit verksam inom byggbranschen, under hela sitt yrkesverksamma liv. Senaste åren varit marknadsansvarig. Nu pensionerad. Har styrelseuppdrag i Rotundagruppen. 

Tobias Wikström Styrelseledamot

Tobias Wikström har lång erfarenhet som entreprenör och av att arbeta med M&A-, strategi- och ägarfrågor i onoterade bolag.

Efter många år som M&A-rådgivare i Sverige och utomlands har Tobias de senaste 10 åren främst arbetat med investeringar i onoterade företag, och tar som huvudägare i flera bolag en mycket aktiv roll i arbetet kring strategi, affärsutveckling, finansiell analys och finansiering.