Stångebro Bygg

Linköpingsvisionär tar traditionen in i framtiden

Med blick för det moderna och känsla för det traditionella, har Stångebro Bygg gjort sig oumbärliga i Linköpingsregionen. Själva ser de dock nära samarbeten med noga utvalda partners som den främsta framgångsnyckeln.

Där det kommersiella möter det traditionella

Stångebro Bygg startades 1998 och har idag 27 medarbetare – 20 snickare och sju tjänstemän. Fokus ligger på kommersiella lokaler samt på samhällsfastigheter. Uppdragen täcker alltifrån lokalanpassningar och kontorsombyggnader till byggnation av idrottshallar och vårdboenden. Ett signum för Stångebro Bygg är att de gärna bygger i massivt trä.

Parallellt har företaget också hjälpt till att bevara regionens kulturarv. Linköpings slott, Vreta Kloster kyrkby och Danska Konsulatet är bara ett axplock av gedigna projekt där Stångebro Bygg satt sin prägel. Ofta handlar det om genomgripande renoveringar där varsamt bevarande möter nutidens krav på funktionella lösningar. 

Drömläge för nya möjligheter

Geografiskt och tillväxtmässigt skapar Linköping drömförutsättningar för byggbranschen i allmänhet och för en kunnig, pålitlig och kreativ aktör som Stångebro Bygg i synnerhet.

Staden mellan Stockholm och Malmö räknas som en av landets starkaste logistikregioner. Prognosen är att antalet invånare kommer att ha ökat från dagens 162 000 till 175 000 redan 2025.

Starka långsiktiga relationer

I en snabbväxande region är naturligtvis konkurrensen hård. För Stångebro Bygg är rätt människor, rätt pris samt en smidig och förtroendeingivande byggprocess viktiga framgångsfaktorer.

Företaget har därför utmejslat en affärsmodell de kallar ”entreprenader i samverkan”, där alla inblandade parter har tydliga ansvarsområden och ett uttalat mål. Kontaktnätet av byggpartners ökar bredden i uppdragen och skapar goda förutsättningar för genomgående kvalitet. Att alla känner och litar på varandra bidrar också till en mer effektiv styrning och överblick i projekten.

Fakta Stångebro Bygg

  • Projektorienterat byggföretag med helhetsansvar

  • Ca 25 år i branschen

  • Omsättning 100 miljoner

  • 27 anställda

  • Stort partnernätverk och stark kundbas