”Alla blir stärkta av vetskapen att det alltid finns ett bollplank i gruppen. Andra att prestigelöst bolla idéer och funderingar med.”

 

– Helmer Hägglund, arbetsledare på Ljungs Bygg

Hur har året sett ut för Ljungs Bygg?

Vi har skrivit kontrakt med ett stort lokalt försäkringsbolag samt påbörjat samarbetet med Region Gävleborg som vi skrivit ramavtal med. Vi har även gått i mål med vårt största jobb hittills – ett äldreboende som byggdes om till ett trygghetsboende i Edsbyn. Totalt blev det 31 lägenheter efter ombyggnaden. Vi har också internt utvecklat en hantverkare till arbetsledare vilket gör att vi är nu tre personer som arbetsleder projekt på heltid. 

 

Har ni börjat samarbeta med något av de andra dotterföretagen i Rotundagruppen? 

Tumleheds Bygg i Göteborg har varit till stor hjälp för oss i och med att vi har utvecklat vår byggserviceverksamhet gentemot försäkringsbolag. Vi tipsade även vårt systerföretag M3 Bygg om en duktig medarbetare som skulle flytta till Stockholm. Han är idag anställd där. 

 

Hur har ni märkt av att ni blivit en del av Rotundagruppen?

Det syns inte på det sättet, men alla blir stärkta av vetskapen att det alltid finns ett bollplank i gruppen. Andra att prestigelöst bolla idéer och funderingar med.   

Har ni upplevt möjligheter till utveckling av er affär sedan ni blev en del av Rotundagruppen?

Vi har lämnat vassare och tryggare anbud då den samlade erfarenheten i gruppen varit behjälplig vid kontrollen av anbudskalkyler. Vi har genom att ingå i Rotundagruppen hittat nya kunder som vi skrivit avtal med. 

 

Vilken är den största fördelen med att ingå i Rotundagruppen? 

Samarbetet mellan företagen och utbytet av erfarenheterna som alla har byggt på sig under många år. Vi har blivit mer organiserade och mer hållbara i vårt arbetssätt. 

 

Vilken typ av uppdrag hoppas du se mer av i framtiden? 

Jag hoppas vi lyckas knyta till oss ett eller två större renoverings- eller ombyggnadsprojekt samt fler avtal med större kunder för att få en ännu större stabilitet i projektflödet. 

Vi tror på ROT-marknaden framöver då många fastighetsbestånd fortfarande är i stort behov av renoveringar.