Framgång byggs bäst tillsammans

 

Rotundagruppen erbjuder spetskompetens inom ROT-marknadens samtliga delar. Våra företag renoverar alltifrån historiska byggnader till försäkringsrelaterade byggskador, renrumsmiljöer och kommersiella fastigheter. Oavsett uppdrag försöker företagen skapa hållbara och funktionella lösningar som skyddar miljön och berikar samhället. Genom ett nära samarbete mellan alla företag i vår grupp, säkerställer vi att varje projekt får de rätta förutsättningarna.

Företagens verksamhetsområden kan övergripande delas in i samverkansentreprenader, kulturminnesmärkta byggnader, försäkringsrelaterade byggskador samt ombyggnation av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Förutom sina respektive spetskompetenser erbjuder samtliga ingående företag förstklassig byggservice. Genom att dra nytta av varandras expertis skapar vi en fördel i projekten, där vi kan anpassa arbetet med rätt person på rätt plats.

                                                         Rotunda Gruppen

Våra verksamhetsinriktningar

 

Byggprojekt som står sig över tid

Från större ramavtal till mindre beställningar med unik prägel – vi anpassar oss efter kundernas behov och strävar alltid efter att överträffa förväntningarna. Inom Rotundagruppen har vi ett nära samarbete inom kvalitet-, miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor. Det säkerställer att vi kan erbjuda en enhetlig och hög kvalitet oavsett vilket företag inom Rotundagruppen som utför jobbet.

Trots olika inriktningar delar våra företag en gemensam syn på leverans. Något som återspeglas i såväl ROT-priset som andra fina utmärkelser som våra företag har fått genom åren.

Kontakta oss så berättar vi mer. Mer information om byggföretagens respektive spetskompetens hittar du under våra företag . Mer om företagens fina projekt, priser och framgånger hittar du under nyheter.