”Kompetensutbyte är den största fördelen, då det finns mycket att lära av varandra i projekt, process och affär.”

 

– Gustav Boman, projektansvarig på Stångebro Bygg

Hur har året sett ut för Stångebro Bygg?

Oroliga tider med krig i Europa och en pandemi i bagaget har ställt höga krav på vår projektplanering. För att låsa kostnader och säkerställa tillgång till material har vi fått göra våra inköp tidigt i projekten och tagit hjälp av både interna och externa logistiklösningar. Vi ser tillbaka på flertalet genomförda projekt inom nyproduktion och ROT åt företag och privata fastighetsägare. Projekten inkluderar Region Östergötland och Linköping kommun i externa fastigheter, ROT av byggnader med kulturhistoriskt värde, lokalanpassningar av kontorslokaler och nybyggnad samt ROT av affärslokaler och flerbostadshus.

 

Har ni börjat samarbeta med något av de andra dotterföretagen i Rotundagruppen?

Vi har fått input ifrån M3 Bygg på både kalkyl- och tidsplanering i ett stambytesprojekt som vi lämnat anbud på. Det känns tryggt att kunna få bolla idéer med några som har stor erfarenhet av den typen av projekt. Inom företagsgruppen har vi även ett kompetensutbyte av digitalisering och processutveckling, vilket skapar ännu bättre kvalitetssäkring och struktur i våra projekt.    

 

Hur har ni märkt av att ni blivit en del av Rotundagruppen?

Det finns fler medarbetare att rådfråga och mycket kompetens under samma tak. 

 

Har ni upplevt möjligheter till utveckling av er affär sedan ni blev en del av Rotundagruppen? Kan ni lämna anbud eller åta er andra typer av projekt? 

Vi kvalificerar oss för anbudslämning i projekt nu som vi inte gjort tidigare, vilket känns spännande. 

 

Vilken är den största fördelen med att ingå i Rotundagruppen? 

Kompetensutbyte, då det finns mycket att lära av varandra i projekt, process och affär. 

 

Vilken typ av uppdrag hoppas du se mer av i framtiden? 

Jag ser gärna en bra balans mellan installationstäta nyproduktionsprojekt och ROT-projekt i kulturmiljö. Fördelen med ROT-projekt i kulturmiljö är att vi inte upplever dem som lika konjunkturkänsliga som nyproduktion. Jag tror att behovet av underhåll av flerbostadshus, vårdlokaler och skola kommer att öka, medan lokalanpassningar av kontor nog kommer att bromsa lite.