”Våra anställda på företaget märker av förbättrade rutiner och det är superbra att kunna få input på exempelvis avtal eller anbud som ska lämnas.”

 

– Marcus Eriksson, VD på Sundsvalls Byggarna

Hur har året sett ut för Sundsvalls Byggarna?

Året har rullat på med en väldig fart. Den största händelsen är vår ingång i Rotundagruppen vilket känns väldigt kul. Vi var även i final som årets företag här i Sundsvall och det känns roligt att vi fått bra fart och en hel del större uppdrag mot industrin.

 

Har ni börjat samarbeta med något av de andra dotterföretagen i Rotundagruppen?

Vi är ju ganska nya här men har redan fått bra hjälp av flera företag i gruppen med frågor vi tacklat. Vi har tagit lärdom av hur andra jobbar och fått förbättra våra rutiner.

 

Hur har ni märkt av att ni blivit en del av Rotundagruppen?

Jag tror våra anställda på företaget märker av förbättrade rutiner samt att det är superbra att kunna få input på exempelvis avtal eller anbud som ska lämnas. Med tiden kommer det märkas mer och mer.

 

Vilken är den största fördelen med att ingå i Rotundagruppen?

Att tillsammans jobba framåt och hela tiden förbättras. Att ge och ta av varandras erfarenheter och kompetens. De här sakerna tror jag kommer bli ett vinnande koncept. 

 

Vilken typ av uppdrag hoppas du se mer av i framtiden? 

Jag vill gärna se fler ramavtal med kommunala företag där behovet av arbeten alltid finns. Arbeten mot industri och energiomställningen tror jag också på. Utmaningen är världsläget med inflation och höjda räntor, osv. Jag vill ändå tro och hoppas att detta bara är tillfälligt.