”Vi har med hjälp av Rotundagruppen tagit fram och skickat in vårt första LOU-anbud. Vi kom på andra plats och vann därmed en del av uppdraget”

 

– Hanna Granberg, ansvarig HR/logistik/marknad på Tumleheds Bygg

Hur har året sett ut för Tumleheds Bygg? 

Året har överlag varit bra för oss på Tumleheds Bygg som firar 25-årsjubileum. Vi har haft fortsatt bra projekttillströmning och därmed kunnat rekrytera både hantverkare och tjänstemän till vårt team. Vi har breddad oss geografiskt och fått nya ramavtal med försäkringbolag i Älvsborg och Hallands län. Vi har påbörjat ett arbete med organisationsförbättring där fler roller skapats för att ge möjlighet till utveckling bland befintliga medarbetare, möta beställarnas krav, balansera arbetsbelastningen och på sikt skapa ännu fler hållbara resultat på alla plan. Kontrakt har även skrivits på för nya verksamhetslokaler och flytten går under 2023.

 

Har ni börjat samarbeta med något av de andra dotterföretagen i Rotundagruppen?

Tumleheds har hjälpt till med avtalsupphandling för ett annat företag i Rotundagruppen som nu tecknat avtal för byggserviceuppdrag för försäkringsbolag. Vi har startat ett HR-nätverk för att utbyta erfarenheter, ta hjälp i olika situationer eller gå igenom HR-relaterade processer. Genom Rotundagruppens ledarutvecklingsprogram har jag fått möjlighet att träffa flera av våra fantastiska medarbetare. Efter vår första träff i Eskilstuna fortsätter vi att ses digitalt i mindre grupper för att bland annat dela med oss av processer och material som kan underlätta för andra i gruppen. Utöver det har vi delat med oss av rutiner, bilpolicy och kundmaterial samt visat och skapat pilot för ett annat företag som varit intresserade av vårt projekthanteringssystem.

 

Hur har ni märkt av att ni blivit en del av Rotundagruppen? 

En del processer har ändrats och förfinas löpande för oss med administrativa arbetsuppgifter, men i vår dagliga verksamhet skapar det mest en trygghetskänsla att vara en del av Rotundagruppen. Jag hoppas och tror att vi på sikt kommer utveckla något stort tillsammans där samverkan kommer ha en ännu större plats i vårt arbete. Det kommer också skapa möjligheter till delaktighet och utveckling för fler medarbetare i respektive organisation.

 

Har ni upplevt möjligheter till utveckling av er affär sedan ni blev en del av Rotundagruppen? 

Vi har med hjälp av Rotundagruppen tagit fram och skickat in vårt första LOU-anbud. Vi kom på andra plats och vann därmed en del av uppdraget. Vi hade riktigt höga poäng på genomförandebeskrivning vilket var den del vi jobbade fram med stöd av Rotundagruppen – väldigt roligt! Vi ser stora möjligheter framöver att både ge och få stöd inom gruppen. Affärsmöjligheterna är många.

 

Vilken är den största fördelen med att ingå i Rotundagruppen? 

Det känns otroligt givande att ingå i en företagsgrupp med så många kompetenta, drivna och härliga personer. Fördelarna är många och kommer bli fler ju mer vi får möjlighet att utvecklas tillsammans. En viktig sak som vi påbörjat redan nu är att dela erfarenheter, processer och nyttig dokumentation som rör och underlättar vårt arbete. 

 

Vilken typ av uppdrag hoppas du se mer av i framtiden?

Världsläget gör nog att det kommer bli mer fokus på det som verkligen måste göras och kanske inte lika mycket på planerade ombyggnationer, större ej akuta renoveringar och liknande. Vi hoppas dock kunna starta en mindre entreprenadavdelning för att utföra större ROT-projekt som möter våra kunders behov. Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med att vara ledande inom försäkringsrelaterade byggskador i Göteborgsregionen. Detta genom att vara lyhörda, flexibla och ständigt förfina våra processer samt vårda våra medarbetare och kunder. Vi vill få möjlighet att skapa nya relationer som leder till nya affärsmöjligheter och långvariga samarbeten.