”De olika bolagen och kollegorna tillför erfarenheter inom ledarskap, affärer och arbetssätt. För vår del är det bra att det finns mycket stor erfarenhet av att planera och genomföra entreprenader.” 

 

– Leif Bertilsson, VD på P9 Projekt

Hur har året sett ut för P9 projekt?

Vi har utvecklat samarbetet med M3 Bygg och affärsområdet som primärt stödjer Rotundagruppens affär. Projekteringsteamet som utför renoveringsbyggnadsprojekt för Telge Fastigheter har utfört flera projekt tillsammans, vilket har skapat effektivitet och ökat mervärde för kunderna. Redan vid startmöten för nya projekt har teamet kunnat ta fram effektiva lösningar, vilket är resultatet av det nära systematiska samarbetet. Kv. Flundran är det första projektet som genomförts genom hela projektcykeln och det har fått mycket bra omdöme av Telge Fastigheter.

Inom affärsområdet Hållbar omställning har P9 Projekts första kund Dongjin Sweden AB startat tillverkningen av CNT Slurry i produktionsanläggningen i Skellefteå, med leverans till Northvolt. Vi har också en ny kund inom leverantörskedjan för Litiumjonbatterier, Senior Material (Europe) AB. De ska bygga en produktionsanläggning på 50 000 m2 i Eskilstuna för tillverkning av separatorfilm. Heart Aerospace håller på att utveckla batteridrivna elflygplan med bas i Göteborg. P9 Projekt har medverkat som rådgivare och projektledare för deras nya kontor och framtida produktionsanläggningar. 

 

Hur har ni märkt av att ni blivit en del av Rotundagruppen? 

Det är mycket positivt att det finns flera företag i gruppen som har verksamhet i en större geografi i Sverige. De olika företagen och kollegorna tillför erfarenheter inom ledarskap, affärer och arbetssätt. För vår del är det bra att det finns mycket stor erfarenhet av att planera och genomföra entreprenader. 

 

Har ni upplevt möjligheter till utveckling av er affär sedan ni blev en del av Rotundagruppen? 

Vi har genom samarbetet i projekt med Rotundagruppen skapat egna referenser och kan genom stöd av systerföretagen lämna anbud på egna projekt. För våra medarbetare innebär samarbetet personlig utveckling och medverkan i ett större sammanhang.

 

Vilken är den största fördelen med att ingå i Rotundagruppen? 

Rotundagruppen innebär kollegor, stabilitet och möjlighet att tillsammans utveckla affärer och arbetssätt. 

 

Vilken typ av uppdrag hoppas du se mer av i framtiden?

P9 Projekt hoppas på fler uppdrag i nära samverkan med våra kunder och företag inom Rotundagruppen, där effektiva arbetssätt kan utvecklas och steg för steg förbättra byggbranschen.