Oktober 2021

Första VD-träffen i Rotundagruppen

På Steam Hotel i Västerås genomförde Rotundagruppen sin första VD-träff. Syftet var först och främst att lära känna varandra, men också att arbeta fram Rotundagruppens affärsplan för 2021–2025.

En annan punkt på agendan var att etablera samverkan mellan företagen och göra en gemensam förteckning över viktiga samverkansaktiviteter som vi aktivt kan arbeta vidare med. För att få en samlad bild och skapa gemensamma målsättningar borrade vi in oss i Rotundagruppens syfte och definitioner. En superbra och lyckad träff som stärkte oss alla, både i våra enskilda företag och som grupp.

Målsättningen är att vi med varandras stöd kommer utvecklas både snabbare och bättre. Vi fokuserar tillsammans på att utveckla det enskilda företagets ”Affär – Organisation – Arbetssätt”, för att påverka ROT-marknaden i Sverige på ett positivt sätt.

Senaste Stories

Telge-husflytt 2021 November Att flytta ett hus Thomas_Jansson_Rotundagruppen.JPG 2021 December Thomas Jansson Johan-Lindberg-Rotundagruppen(1) Januari 2022 Johan Lindberg