Oktober 2021

Första VD-träffen i Rotundagruppen

På Steam Hotel i Västerås genomförde Rotundagruppen sin första VD-träff. Syftet var först och främst att lära känna varandra, men också att arbeta fram Rotundagruppens affärsplan för 2021–2025.

En annan punkt på agendan var att etablera samverkan mellan företagen och göra en gemensam förteckning över viktiga samverkansaktiviteter som vi aktivt kan arbeta vidare med. För att få en samlad bild och skapa gemensamma målsättningar borrade vi in oss i Rotundagruppens syfte och definitioner. En superbra och lyckad träff som stärkte oss alla, både i våra enskilda företag och som grupp.

Målsättningen är att vi med varandras stöd kommer utvecklas både snabbare och bättre. Vi fokuserar tillsammans på att utveckla det enskilda företagets ”Affär – Organisation – Arbetssätt”, för att påverka ROT-marknaden i Sverige på ett positivt sätt.

Senaste nyheterna

Ramavtal-Rotundagruppen-natt Jan 2022 Nya ramavtal M3Gazine-jan-22 Januari 2022 M3Gazine Ljungstidning-jan-22(4) Januari 2022 Ljungs Byggs tidning Årsredovisning-2020-21-cover Mars 2022 Årsredovisning 2020-2021 Hattrick_Rotundagruppen_3 Maj 2022 Hattrick för Rotundagruppen Hero-rotundagruppen-Stångebro Juni 2022 Stångebro Bygg Sundsvallsbyggarna_hero2 September 2022 Sundsvalls Byggarna Storkyrkan-hero September 2022 M3 Bygg på skattjakt i Storkyrkan Rotunda-ledarskapsutveckling-Hero September 2022 Ledarutvecklingsprogram Tappra-barn-Stångbero-bygg-3-hero November 2022 Stångebro Bygg är stolt guldpartner till Tappra Barn! VD-träffen-Rotundagruppen-hero3 December 2022 VD träffen Stångebro-25år Februari 2023 Stångebro fyller 25! slottet-m3bygg-nyhet Februari 2023 M3 Bygg på slottet Årsredovisning-Rotundagruppen-2021-22 Mars 2023 Årsredovisning 2021-2022