Juni 2023

Sommarkaramellen 2023 – Höjdpunkter från byggföretagen

Ett händelserikt verksamhetsår närmar sig sitt slut.

2023 har varit det första helåret då vi haft med oss Linköpingsföretaget Stångebro Bygg och Sundsvalls Byggarna, och även det första helåret då Rotundagruppen varit ägare fullt ut av Tumleheds Bygg.

Vilka har varit höjdpunkterna i våra byggföretags verksamhet på senare tid? Läs respektive VD:s sammanfattning nedan!

 

Stångebro Bygg

2023 har bjudit på en hel del positivt för oss på Stångebro Bygg. Nya projekt har varvats med lyckade avslut, varav flera har följt oss under en längre tid. Vi har intensifierat vårt hållbarhetsarbete på flera fronter. Och sen naturligtvis årets stora händelse – företaget firar 25 år!

En höjdpunkt som hände på senaste tid är att vi under våren slutfört en av våra större totalrenoveringar, Kv. Emiren, åt Länsförsäkringar. Ett projekt som växt under resans gång men hela tiden genomsyrats av ett väldigt gott samarbetsklimat.

Även renoveringen av huvudbyggnaden på Björkviks Säteri, med anor från 1300-talet, slutfördes under våren – ett projekt av absolut högsta kvalitetsnivå som pågått under två års tid.

På säteriet finns även en fatabur, ett hus där man i äldre tider förvarade kläder och annan dyrbar egendom. Det har stått modell för fataburen på Skansen i Stockholm, men är en av få byggnader som inte flyttats till Skansen utan rekonstruerats för friluftsmuseet 1897.

Vänster: Björkviks herrgård, Höger: Fatabur vid Björkviks herrgård

 

Två nya avtal för LSS-boenden

Vi har äntligen tecknat avtal på de LSS-boenden vi fick tilldelning på 2021, och är nu i gång med projektering. Byggstart beräknas till direkt efter semestern.

Linköpings Domkyrkopastorat är en trogen kund sedan länge och vi har under nästan ett års tid tillsammans projekterat fram en ny maskinhall och stenhuggeri för griftegårdsförvaltningen av Lilla Aska. I skrivande stund håller vi på med markarbeten och formsättinng för betongplattan.

Satsning på ledarskap och ny certifiering

Under våren har vi fortsatt vårt arbete med ledarskapsutveckling och fortbildning av vår personal vid ett antal tillfällen. Vi har tagit ett gemensamt grepp med företagen inom Rotundagruppen och sedan fortsatt med en ännu större satsning internt.

Mycket arbete har även lagts på övergången från POVEL till BKMA, där vi står inför en certifiering under hösten. I detta arbete får vi hjälp av M3 Bygg som underlättar processen för oss.

Nyfiken att höra mer om Stångebro Bygg? Klicka här för att läsa Benny Valterssons senaste VD-krönika.

 

Sundsvalls Byggarna

Hos Sundsvalls Byggarna är det full fart. Vi har haft en kraftig tillväxt i kvartal tre och ser ljust på hösten och kommande tider med bra sysselsättning framåt. Nu gäller det snarare att hitta tillbaka till stabilare omsättningsnivåer.

Arbeten pågår för att färdigställa kommunens badhus, Nackstabadet, innan semestern tar vid. Renoveringen har varit del av en större satsning i kommunen för att säkerställa badmöjligheter för alla befolkningsgrupper.

Det har också precis gjutits klart platta på tillbyggnad på Birsta City, ett av Norrlands största köpcentrum i ett av Sveriges hetaste handelsområden, och arbeten med anpassning av olika lokaler tar vid.

Vänster: Nackstabadet idag, Häger: Gjuten platta på tillbyggnad i Birsta City      

 

Nya ramavtal och projekt 

En positiv nyhet är att vi fått ramavtal med Ånge kommun som rang-2a. Ånge kommun är en av grannkommunerna väster om Sundsvall.

Vi har kontrakterat en servicebyggnad och en tältbyggnad på Stor-Skälsjön vindkraftspark åt Eolus Vind AB som startar efter semestern. Vindkraftsparken etableras just nu i Sundsvall och Timrå kommun och kommer bestå av 42 vindkraftverk som producerar 800 GWh el.

Vi har också fått en beställning på totalrenovering av en förskola i Njurunda, cirka 20 min söder om Sundsvall, som startar i höst.

 

Tumleheds Bygg

På senare tid har en hel del hänt på Tumleheds Bygg!

Vi har fortsatt bra avrop på våra ramavtal och har under våren skrivit om tre av dessa med försäkringsbolagen ICA Försäkring, IF och Länsförsäkringar Halland.

Vidare har vi avslutat ett större projekt med fasad och fönsterarbete i centrala Göteborg med mycket nöjd beställare.

Interna satsningar och beröm för miljöarbete

Internt gör vi flera utbildningssatsningar. Två av projektledarna håller på att utbilda sig i ledarskap och entreprenadjuridik. I höst skickar vi två nya på samma utbildning. En av våra projektledare kommer också att delta i andra rundan av Rotundagruppens ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med representanter från systerföretagen.

Vi har också genomfört en revision av vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Där klarade vi revisionen utan anmärkningar. Det känns extra roligt att vi fick beröm från revisorn för vårt engagemang i miljöfrågan och för våra mätningar kring miljöprestanda.

En annan positiv händelse internt är att trivselgruppen styrde upp en trevlig AW i våras. Vi har också hunnit med en sommaravslutning med teambildning och samarbetsövning i mindre grupper.

 

Ljungs Bygg

Ljungs Bygg händer många bra saker och ännu fler är på gång.

Heden 112

Arbetet med ombyggnaden för hemtjänsten på Hedenområdet – som vi utför åt Bollnäs Kommun på fast pris i en totalentreprenad – löper på bra och enligt plan.

Många entreprenörer i olika discipliner samsas på plats dagligen och avlöser varandra i de olika momenten.

Bilden nedan är från förra veckan, då byte av alla befintliga fönster inom entreprenadområdet påbörjades.

Fönsterbyte i projektet Heden

 

Ele Trävaru

Vi har fått i uppdrag att utföra en grundläggning för två nya virkestorkar åt Ele Trävaru som verkar inom virkesindustrin.

Det är första gången vi utför projekt åt dem, och förhoppningsvis är det början på ett långsiktigt samarbete. Grundläggningen kommer att påbörjas under augusti.

I projektet ingår även att under 2024 projektera och utföra anpassningar av intilliggande lagerbyggnad av limträstomme med tillhörande fasad samt tak av plåt. 

 

M3 Bygg

Det har hänt en del roliga saker på senaste tiden, som att vi vunnit ROT-priset för vårt projekt S:t Pauls kyrkan och blivit nominerade med ytterligare ett projekt, Kasern II. Fina kvitton på att vi gör bra ifrån oss!

Vi har också blivit utsedda som ett av Sveriges 20 bäst ledda företag av Deloitte. Prestigefullt inte minst för att utmärkelsen är sektorövergripande. 

En orderstock som skjuter i höjden

Vi har under senaste kvartalet fokuserat på att erhålla nya affärer, vilket gett resultat. Konkret hade vi en orderingång under Q3 på ca 490 mkr. M3 Byggs totala orderstock är nu ca 980 mkr och historiskt sett väldigt hög.

M3 Bygg erhåller projektet Östra och Västra Gymnasiehusen på Riddarholmen, Foto: Mats Montner åt SFV

 

Nya större uppdrag omfattar bland annat totalrenoveringsprojektet Kv. Släggan åt Sollentunahem, som kommer pågå till 2026, och totalentreprenaden i samverkan för projekt Futurum i Järna, där vi varit i gång sedan maj 2023.

Vi har också erhållit ett projekt åt Statens Fastighetsverk – Östra och Västra Gymnasiehusen. Gymnasiehusen är belägna på södra Riddarholmen i Stockholm mellan Birger Jarls torg och Riddarfjärden och består av tre byggnader – Östra (LOA 975 m2), Västra (LOA 975 m2) och Södra Gymnasiehuset (som inte omfattas av detta projekt). Byggnaderna är statliga byggnadsminnen.

Östra Gymnasiehuset är till största del byggt på 1670-talet med inbyggda medeltida delar. På plan 2 finns ett klosterrum från medeltiden med delvis rekonstruerat originalmåleri.

Västra Gymnasiehuset är huvudsakligen uppfört på 1800-talet med inbyggda delar från 1700-talet. Senaste ombyggnationerna av Östra och Västra Gymnasiehusen genomfördes 1948. Projektet ska pågå mellan augusti 2023 och februari 2025. 

Lyckad internrevision av BKMA

Vi har haft en extern revision av vårt verksamhetsledningssystem BKMA.

Revisionen pågick under två dagar och omfattade utöver själva systemet även två projekt, kv. Valskvarnen och Kv. Oslo 1–7. Revisionen resulterade i en mindre avvikelse från revisionen av systemet och en observation från projektbesöken samt många positiva observationer. Generellt var revisorn väldigt nöjd med oss och våra rutiner, så vi har ett förnyat certifikat.

På M3 Bygg arbetar vi aktivt med vårt verksamhetsledningssystem eftersom etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö från myndigheter, företag och kunder.

Senaste nyheterna

Futurum bygga i trä April 2024 Trenden att bygga i trä - Projekt från Rotundagruppen nämns i SVT Hero-Årsredovisning 2022-23(2) Februari 2024 Årsredovisning för 2022-2023 är klar! Bergman Bygg rekrytering Februari 2024 Rekrytering av arbetsledare till Bergman Bygg i Stockholm Hållbarhetsrapport Februari 2024 M3 Byggs hållbarhetsrapport 2022-2023 är ute Stångebro Bygg medarbetare November 2023 Stångebro Bygg erhåller BKMA-certifiering – ett kvitto på kvalitet i alla led Sundsvalls Byggarna tidning(1) November 2023 Sundsvalls Byggarnas digitala tidning är ute Rotundagruppen-vd-mote-hero Oktober 2023 Höjdpunkter från Rotundagruppens VD-konferens 2023 Bild1 Augusti 2023 Hantverkstjänster i Mölndals stad – Tumleheds Bygg vinner ramavtal Gymnasiehusen-m3 Bygg Augusti 2023 Från historia till framtid: Renoveringen av Östra och Västra gymnasiehusen tar form Släggan Huvudbild Juni 2023 Nytt Storprojekt för M3 Bygg - Kv Släggan Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag Juni 2023 Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag 2023 Rotpriset2023-hero(3) April 2023 ROT-priset 2023 Årsredovisning Rotundagruppen 2021-2022 Mars 2023 Årsredovisning 2021-2022 slottet-m3bygg-nyhet Februari 2023 M3 Bygg på slottet Stångebro-25år Februari 2023 Stångebro Bygg fyller 25 år! VD möte-Rotundagruppen-2021 December 2022 VD träffen Tappra-barn-Stångbero-bygg-3-hero November 2022 Stångebro Bygg är stolt guldpartner till Tappra Barn! Rotundagruppen ledarskapsutveckling 2022 September 2022 Ledarutvecklingsprogram Storkyrkan m3 Bygg September 2022 M3 Bygg på skattjakt i Storkyrkan Sundsvallsbyggarna bilar September 2022 Sundsvalls Byggarna Stångebro Bygg Rotundagruppen Juni 2022 Stångebro Bygg Rotundagruppen Hattrick-m3 Bygg Maj 2022 Hattrick för Rotundagruppen Årsredovisning Rotundagruppen 2020-2021 Mars 2022 Årsredovisning 2020-2021 Ljungs Bygg-digital tidning Januari 2022 Ljungs Byggs tidning M3 Gazine 2022-m3 Bygg Januari 2022 M3Gazine VD träffen 2022  Rotundagruppen Oktober 2021 Första VD träffen Ramavtal Ljungs Bygg-Tumleheds Bygg Jan 2022 Nya ramavtal