Oktober 2023

Höjdpunkter från Rotundagruppens VD-konferens 2023

Vi delar några höjdpunkter från Rotundagruppens senaste VD-konferens som ägde rum den 05–06:e Oktober på Ellery Beach House Stockholm.

På konferensen deltog byggföretagens VD:ar Marcus Ericsson, Benny Valtersson, Kim Börjesson, Robert Ljung och Thomas Jansson och Rotundagruppens VD Johan Lindberg, Ekonomichef Jenny Englund och Verksamhetsutvecklare Clarissa Sander. Fokus av dagarna låg på att fördjupa affärsrelationerna och företagens strategiska samarbete för att stärka Rotundagruppens framtid.

 
Konferensen inleddes med en workshop och diskussion om framgångsfaktorer inom företagen, vilket fungerade som utgångspunkt för att utforska strategier för att öka lönsamheten på kort och lång sikt. 
Detta ledde till insikter och konkreta åtgärdsplaner inspirerat av verktyg som vissa av företagen redan använder sig av i vardagen såsom att satsa på långsiktiga affärsplaner, skolsamarbeten för att säkerställa kompetensförsörjningen och uthyrning av maskiner.
 
Under dag två vidgades blicken på Rotundagruppens resterande mål för 2025. Där vi uppnådde en förbättring i nästan alla områden.

 


 Deltagare VD-konferens 2023 Benny Valtersson (Stångebro Bygg), Johan Lindberg, Jenny Englund, Robert Ljung (Ljungs Bygg), Clarissa Sander, Kim Börjesson (Tumleheds Bygg), Marcus Ericsson (Sundsvalls Byggarna) och Thomas Jansson (M3 Bygg).


Extra glädjande är att vi redan har lyckats uppnå vårt interna mål för 2025 "Att över 70% av företagens medarbetare ska känna stolthet att vara en del av Rotundagruppen."
Vi vill också lyfta att företagen upplever att vi har gjort betydande framsteg angående målet att "Fram till 2025 ska minst företagens ledning ha skapat djupgående relationer till varandra som leder till att det efterfrågas stöd i vardagen."
 
Konferensen avslutades med en reflektion över de diskussioner som ägde rum och samtal kring nästa steg.
 
Den årliga VD-konferensen är en betydande möjlighet för att reflektera, fördjupa våra strategiska relationer mellan varandra och sätta rätt fokus inför kommande verksamhetsår. Vi fortsätter förbättra konferensens format och tackar alla deltagare för ert engagemang i dessa viktiga diskussioner. 
Vi ser fram emot att se resultatet av de planer som har formulerats under konferensen. 

 

Workshop under Rotundagruppens VD-konferens 2023, från vänster till höger: Marcus Ericsson, VD på Sundsvalls Byggarna, Jenny Englund, Ekonomichef Rotundagruppen, M3 Bygg och P9 Projekt och Kim Börjesson, VD Tumleheds Bygg

Senaste nyheterna

M3Gazine-2024 Juni 2024 M3 Byggs nya kundtidning är ute Futurum bygga i trä April 2024 Trenden att bygga i trä - Projekt från Rotundagruppen nämns i SVT Hero-Årsredovisning 2022-23(2) Februari 2024 Årsredovisning för 2022-2023 är klar! Bergman Bygg rekrytering Februari 2024 Rekrytering av arbetsledare till Bergman Bygg i Stockholm Hållbarhetsrapport Februari 2024 M3 Byggs hållbarhetsrapport 2022-2023 är ute Stångebro Bygg medarbetare November 2023 Stångebro Bygg erhåller BKMA-certifiering – ett kvitto på kvalitet i alla led Sundsvalls Byggarna tidning(1) November 2023 Sundsvalls Byggarnas digitala tidning är ute Bild1 Augusti 2023 Hantverkstjänster i Mölndals stad – Tumleheds Bygg vinner ramavtal Gymnasiehusen-m3 Bygg Augusti 2023 Från historia till framtid: Renoveringen av Östra och Västra gymnasiehusen tar form VD byggföretagen-hero Juni 2023 Sommarkaramellen 2023 – Höjdpunkter från byggföretagen Släggan Huvudbild Juni 2023 Nytt Storprojekt för M3 Bygg - Kv Släggan Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag Juni 2023 Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag 2023 Rotpriset2023-hero(3) April 2023 ROT-priset 2023 Årsredovisning Rotundagruppen 2021-2022 Mars 2023 Årsredovisning 2021-2022 slottet-m3bygg-nyhet Februari 2023 M3 Bygg på slottet Stångebro-25år Februari 2023 Stångebro Bygg fyller 25 år! VD möte-Rotundagruppen-2021 December 2022 VD träffen Tappra-barn-Stångbero-bygg-3-hero November 2022 Stångebro Bygg är stolt guldpartner till Tappra Barn! Rotundagruppen ledarskapsutveckling 2022 September 2022 Ledarutvecklingsprogram Storkyrkan m3 Bygg September 2022 M3 Bygg på skattjakt i Storkyrkan Sundsvallsbyggarna bilar September 2022 Sundsvalls Byggarna Stångebro Bygg Rotundagruppen Juni 2022 Stångebro Bygg Rotundagruppen Hattrick-m3 Bygg Maj 2022 Hattrick för Rotundagruppen Årsredovisning Rotundagruppen 2020-2021 Mars 2022 Årsredovisning 2020-2021 Ljungs Bygg-digital tidning Januari 2022 Ljungs Byggs tidning M3 Gazine 2022-m3 Bygg Januari 2022 M3Gazine VD träffen 2022  Rotundagruppen Oktober 2021 Första VD träffen Ramavtal Ljungs Bygg-Tumleheds Bygg Jan 2022 Nya ramavtal