Juni 2024

Nytt byggprojekt från Stångebro Bygg i mål: Maskinhall Lilla Aska Griftegård

På Stångebro Bygg har precis ett nytt byggprojekt kommit i mål: Byggnationen av en maskinhall på Lilla Aska Griftegård i Linköping. Vi bad vårt byggföretag i Linköping att berätta om byggprocessen från start till mål:

I maj 2023 startade Stångebro Bygg detta projekt på natursköna Lilla Aska Griftegård i Linköping.

Samarbetet med beställaren Linköpings domkyrkopastorat fungerade smidigt och effektivt redan från start och tillsammans med flera skickliga underentreprenörer var uppdraget att bygga maskinhall för griftegårdens verksamhet.

Processen inkluderade noggrant armeringsarbete och effektiva avvattningssystem, med en stålstomme som kläddes i reglar och plåt. I snabb takt isolerades byggnaden och inreddes med väggar och mellanbjälklag. Det rejäla skärmtaket grundlades och växte fram parallellt med huvudbyggnaden.

Före byggstart

 

Grundläggningen och arbeten med ledningar i mark utfördes av Bejke entreprenad. Byggnaden innehåller flera rännor för avvattning, det är ett gediget arbete att armera och knyta ihop dessa med bottenplattan, det gjordes av Stångebro Bygg och LT betong ansvarade för gjutningen. Hallbyggnaden levererades av Ivarssons i Metsjö, en så kallad ”Metsjöhall". Stålstommen monterades och svetsades av Merellsvets och Montage AB.

Under projektets gång

 

Den färdigställda maskinhallen vid Lilla Aska står nu klar och består av tre specialanpassade lokaler för griftegårdens skötsel, stenhuggeri och maskinreparationer. Byggnaden är även utrustad med ett litet kontor och sociala ytor som omklädningsrum och toalett. Fokus har legat på funktionalitet och flexibilitet, med installationer som kranar för tunga lyft och flera portar för smidig logistik. Ljudisoleringen från stenhuggeriet skyddar omgivningen från störningar.

Samarbetet mellan Stångebro Bygg och Svenska kyrkan Linköping har präglats av en öppen och rak dialog, vilket har resulterat i smidiga lösningar på utmaningar som uppstått. Resultatet är en modern och välutrustad anläggning som väl möter griftegårdens behov.

Griftegårdens verksamhet har flyttat in och är i full gång med det dagliga arbetet.

 

Bilder: Stångebro Bygg och Relationsfotograf Zandra Erikshed

 

 

Senaste nyheterna

M3Gazine-2024 Juni 2024 M3 Byggs nya kundtidning är ute Futurum bygga i trä April 2024 Trenden att bygga i trä - Projekt från Rotundagruppen nämns i SVT Hero-Årsredovisning 2022-23(2) Februari 2024 Årsredovisning för 2022-2023 är klar! Bergman Bygg rekrytering Februari 2024 Rekrytering av arbetsledare till Bergman Bygg i Stockholm Hållbarhetsrapport Februari 2024 M3 Byggs hållbarhetsrapport 2022-2023 är ute Stångebro Bygg medarbetare November 2023 Stångebro Bygg erhåller BKMA-certifiering – ett kvitto på kvalitet i alla led Sundsvalls Byggarna tidning(1) November 2023 Sundsvalls Byggarnas digitala tidning är ute Rotundagruppen-vd-mote-hero Oktober 2023 Höjdpunkter från Rotundagruppens VD-konferens 2023 Bild1 Augusti 2023 Hantverkstjänster i Mölndals stad – Tumleheds Bygg vinner ramavtal Gymnasiehusen-m3 Bygg Augusti 2023 Från historia till framtid: Renoveringen av Östra och Västra gymnasiehusen tar form VD byggföretagen-hero Juni 2023 Sommarkaramellen 2023 – Höjdpunkter från byggföretagen Släggan Huvudbild Juni 2023 Nytt Storprojekt för M3 Bygg - Kv Släggan Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag Juni 2023 Renoveringsdagarnas Hållbarhetsdag 2023 Rotpriset2023-hero(3) April 2023 ROT-priset 2023 Årsredovisning Rotundagruppen 2021-2022 Mars 2023 Årsredovisning 2021-2022 slottet-m3bygg-nyhet Februari 2023 M3 Bygg på slottet Stångebro-25år Februari 2023 Stångebro Bygg fyller 25 år! VD möte-Rotundagruppen-2021 December 2022 VD träffen Tappra-barn-Stångbero-bygg-3-hero November 2022 Stångebro Bygg är stolt guldpartner till Tappra Barn! Rotundagruppen ledarskapsutveckling 2022 September 2022 Ledarutvecklingsprogram Storkyrkan m3 Bygg September 2022 M3 Bygg på skattjakt i Storkyrkan Sundsvallsbyggarna bilar September 2022 Sundsvalls Byggarna Stångebro Bygg Rotundagruppen Juni 2022 Stångebro Bygg Rotundagruppen Hattrick-m3 Bygg Maj 2022 Hattrick för Rotundagruppen Årsredovisning Rotundagruppen 2020-2021 Mars 2022 Årsredovisning 2020-2021 Ljungs Bygg-digital tidning Januari 2022 Ljungs Byggs tidning M3 Gazine 2022-m3 Bygg Januari 2022 M3Gazine VD träffen 2022  Rotundagruppen Oktober 2021 Första VD träffen Ramavtal Ljungs Bygg-Tumleheds Bygg Jan 2022 Nya ramavtal