Januari 2023

Clarissa Sander förstärker Rotundagruppens organisation

Clarissa Sander har varit med som management-konsult under uppstarten av Rotundagruppen och började vid årsskiftet som verksamhetsutvecklare. Hennes uppdrag blir att leda utvecklingen av samverkan mellan Rotundagruppens ingående företag.

Mellan uppdragen hos Rotundagruppen arbetade Clarissa på Innovationsdepartementet på den nederländska ambassaden i Stockholm. Där bevakade hon innovationstrender och hjälpte till med byggandet av samverkansrelationer mellan nederländska och svenska aktörer inom exempelvis energiomställning och smarta städer.

En stadigt växande företagsgrupp

Rotundagruppen är en växande företagsgrupp med uppdraget att aktivt påverka den svenska ROT-marknaden mot en mer effektiv och hållbar utveckling. Detta genom att samla lokala, nischade, små och medelstora bygg- och teknikkonsultföretag och satsa på gemensamma värdeskapande aktiviteter för att nå synergier och konkurrensfördelar. 

  – Det känns tryggt och spännande att komma tillbaka till denna familjära företagsgrupp som jag fick stödja från start. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med erfarna och engagerade människor och att vara delaktig i Rotundagruppens viktiga uppdrag, säger Clarissa Sander.

Som verksamhetsutvecklare kommer Clarissa att arbeta nära Rotundagruppens VD Johan Lindberg och de ingående företagen, för att implementera affärsstrategin och att nå de satta målen. Clarissa kommer huvudsakligen att ansvara för verksamhetsutveckling, implementering av samverkansaktiviteterna mellan företagen, kommunikation internt och externt samt verksamhets – och affärsstöd gentemot dotterföretagen. Hon kommer också vara delaktig och stödjande i förvärvsarbetet.

   – Vi är väldigt glada och hälsar Clarissa välkommen tillbaka till vår fina företagsgrupp. Vi ser fram emot vår fortsatta spännande resa, säger Johan Lindberg, VD på Rotundagruppen.

Senaste pressmeddelanden

Hero-rotundagruppen-wasakyrkan Augusti 2021 Ny företagsgrupp ska ta ROT-branschen in i framtiden Stångebro_Rotundagruppen-hero Juni 2022 Stångebro Bygg stärker och breddar Rotundagruppen Sundsvallsbyggarna-bilar September 2022 Rotundagruppen förvärvar Sundsvalls Byggarna 1683886026484passar(2) Maj 2023 M3 Bygg vinner ROT-priset 2023 m3-bygg-Best-company-2023-2 Juni 2023 Sweden´s Best Managed Companies 2023