Augusti 2021

Ny företagsgrupp ska ta ROT-branschen in i framtiden

Med rötterna i M3 Bygg – ett anrikt företag som ligger bakom många stora bostadsombyggnadsprojekt i Stockholmsregionen – startades i juni 2021 ROT-koncernen Rotundagruppen (nuv. SBV Holding AB). Ambitionen är att via noga utvalda bolagsförvärv samla nischkompetens i framkant inom svensk ROT-verksamhet.

– I dagsläget består Rotundagruppen av M3 Bygg, P9 Projekt, Ljungs Bygg och Tumleheds Bygg, fyra företag som med sina respektive specialkunskaper och olika inriktningar kompletterar varandra. Hos oss förblir alla sitt eget varumärke men kan samtidigt dra nytta av erfarenheten och kompetensen från systerbolagen. Möjligheterna till goda samarbeten gör att vi får ett breddat tjänsteutbud präglat av kvalitet och lokalkännedom, förklarar Johan Lindberg, VD för Rotundagruppen.

Olika som bär – ett vinnande koncept

Ljungs Bygg, med inriktning på byggservice, har sitt säte i Hälsingland och fick nyligen utmärkelsen Årets Företagare. Tumleheds Bygg är ett välkänt namn i Göteborgsregionen där de varit en trygg famn för försäkringsbolag och fastighetsägare under 20 års tid. P9 Projekt är ett nystartat teknikkonsultföretag som utifrån en unik arbetsmetod bidrar till en tryggare projektprocess och ett mer hållbart samhälle. M3 Bygg är den stora elefanten med en omsättning på 700 mkr per år och en lång rad prestigefulla uppdrag bakom sig. Olikheterna är en klart stärkande faktor, men kanske utgör de gemensamma nämnarna det verkliga kittet i Rotundagruppen.

– Samtliga företag i gruppen har god tillväxtpotential och en meritlista full av starka leveranser. De som kommer in väljer oss lika mycket som vi väljer dem och det är viktigt att alla delar samma värdegrund och hållbarhetsfokus inför framtida branschutmaningar. Öppenhet, gemenskap och driv är den röda tråden i Rotundagruppen. Här fungerar vi som varandras naturliga stöttepelare och tillsammans har vi god potential att göra skillnad i byggprojektets alla delar. 

En koncern som skyndar långsamt

Koncernen är förvisso nystartad, men den samlade erfarenheten mellan bolagen går inte att ta miste på. Och för Rotundagruppen är inte det viktiga att växa snabbt, utan att växa rätt. 

– Det vi söker är drivna innovatörer med specialkompetens inom ROT, en stark kundbas och stora visioner framåt. Koncernbildningen gör att vi kan stå stadigare inför framtida krav, men för att det ska fungera måste varje nytt förvärv passa in i helhetsbilden. När det blir rätt vinner alla och tillsammans kan vi bygga en starkare position och framtid inom ROT-sektorn. Vi vill helt enkelt kunna erbjuda bästa tänkbara arbete, utfört av rätt person på rätt plats, avslutar Johan Lindberg.

Senaste pressmeddelanden

Stångebro_Rotundagruppen-hero Juni 2022 Stångebro Bygg stärker och breddar Rotundagruppen Sundsvallsbyggarna-bilar September 2022 Rotundagruppen förvärvar Sundsvalls Byggarna Clarissa Sander-press Januari 2023 Clarissa Sander förstärker Rotundagruppens organisation 1683886026484passar(2) Maj 2023 M3 Bygg vinner ROT-priset 2023