September 2023

Sundsvalls Byggarna vinner ramavtal med Sundsvalls kommun

Sundsvalls Byggarna från Rotundagruppen har vunnit ett nytt stort ramavtal med sin tidigare uppdragsgivare Sundsvalls kommun. Upphandlingen omfattar såväl planerade som oplanerade byggnadsarbeten och avtalet löper över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. 

Sundsvalls Byggarna har tidigare haft ett långt ramavtal med Sundsvalls kommun, som är en stor kund för företaget. Det förnyade förtroendet från kommunen i form av ytterligare ett ramavtal säkerställer sysselsättningen i Sundsvalls Byggarna under flera år framåt. Kontraktsvärdet för hela avtalsperioden bedöms till omkring 600 miljoner kronor, fördelat på tre olika områden.

Jämnt in i det sista

Av totalt nio anbudsgivare i upphandlingen gick fyra företag vidare. Anbudsgivarna kunde endast vinna ett av tre anbudsområden var, och efter en mycket jämn upphandling blev Sundsvalls Byggarna etta och fick välja anbudsområde. Där valet föll på anbudsområde B. På område A och C justerades företaget enligt upphandlingens kriterier ner till en andraplats.

                      – Vi har lagt mycket tid på upphandlingen och vårt anbud, eftersom Sundsvalls kommun är en viktig beställare för oss och ligger oss varmt om hjärtat. Vi är oerhört stolta över att ha fått det här förtroendet, säger Marcus Ericsson, VD på Sundsvalls Byggarna. 

 


Medarbetare på Sundsvalls Byggarna, Foto: Sundsvalls Byggarna

 

Med hållbarhet i fokus

Upphandlingen från Sundsvalls kommun innehöll även högt satta hållbarhetskrav. Kommunen har som målsättning att bli en klimatneutral organisation år 2030, och samtliga företag i ramavtalet åtar sig att samverka för minskad klimatpåverkan från uppdraget.

                      – Hållbarhetstänket löper som en röd tråd genom uppdraget. Sundsvalls kommuns systematiska uppföljningar av hållbarhetskraven under avtalets gång ser vi endast som positivt. Både Sundsvalls Byggarna och Rotundagruppen i stort arbetar ständigt för att öka hållbarheten i ROT-sektorn, och mycket av det som specificeras i upphandlingen är helt naturligt för oss, avslutar Marcus Ericsson.

 

Titelbild från: https://www.expedia.no/Stenstaden.dx553248635976385088

Senaste pressmeddelanden

M3 Bygg erhåller fastighet Guldfisken 22 på Östermalm Mars 2024 M3 Bygg tilldelas omfattande bostadsombyggnadsprojekt Germans-Kent-Tony-Peter Februari 2024 Bergman Bygg blir del av Rotundagruppen 0bf44291-5086-4565-98b6-f2e19bbd5e4d Januari 2024 Ljungs Bygg vinner ramavtal med Bollnäs Bostäder Rosendalsskolan (1) (1) (1) Januari 2024 Stångebro Bygg tecknar samverkansavtal med Lejonfastigheter om fas 2 på Rosendalsskolan 1699629119821(1) November 2023 M3 Byggs projekt Storkyrkan vinner priset Årets Fasad 2023 Best Company-m3 Bygg Juni 2023 Sweden´s Best Managed Companies 2023 ROT-priset-m3bygg Maj 2023 M3 Bygg vinner ROT-priset 2023 Clarissa Sander-Verksamhetsutvecklare-Rotundagruppen Januari 2023 Clarissa Sander förstärker Rotundagruppens organisation Sundsvallsbyggarna medarbetare September 2022 Rotundagruppen förvärvar Sundsvalls Byggarna Stångebro Bygg Alfabetet Juni 2022 Stångebro Bygg stärker och breddar Rotundagruppen Hero-rotundagruppen-wasakyrkan Augusti 2021 Ny företagsgrupp ska ta ROT-branschen in i framtiden