November 2021

Visionen bakom Rotundagruppen

 

Rotundagruppen - för en effektivare och hållbarare ROT-marknad. Det började som en vilja att stärka M3 Bygg inom partnering och tidiga skeden. Fem år senare finns en ny koncern med nischkompetens inom ROT, Rotundagruppen, där det även ingår ett nytt teknikkonsultföretag.

Hållbarhet, i ordets alla dimensioner, är en viktig del i företagsutveckling i dag. 

– Kunskapen inom hållbar utveckling finns hos duktiga företag, vi behöver bara sammanföra dem på rätt sätt, så som vi gör i Rotundagruppen. Och jag är övertygad om att den stora förbättringspotentialen inom ROT-projekt ligger i företagens processer.

Att utveckla dem i högre grad är bara möjligt om man samarbetar och utbyter erfarenheter, säger Clarissa Sander som är managementkonsult hos Prolog, och har agerat som utvecklingsstöd i samband med etableringen av Rotundagruppen. 


Separata bolag – starkare tillsammans 


I skrivande stund ingår fem byggföretag i koncernen: M3 Bygg, Ljungs ByggTumleheds Bygg, Stångebro Bygg och Sundsvalls Byggarna. Vart och ett av bolagen har mångårig kompetens som kompletterar eller matchar de övriga bolagens, och de kommer att behålla sina respektive inriktningar och varumärken. Därtill finns ett teknikkonsultföretag, P9 Projekt
 Likt stenar i ett valv ska företagen stötta varandra och tillsammans bli starkare. Koncernen ska fungera både som en trygg famn och som en språngbräda för de företag som ingår. 

– I ett bolag som omsätter 50–70 miljoner är vd ofta ganska ensam och jobbar även operativt. Där kan vi vara ett strategiskt stöd. Ljungs Bygg har exempelvis fördubblat sin omsättning sedan 2018. Med stöd i M3 Bygg vågade de ta större projekt och det har fått positivt utfall. Inom Rotundagruppen kan de ingående företagen fortsätta att stötta varandra på motsvarande sätt, säger Johan. 

– Rotundagruppen ska bidra till en mer hållbar och effektiv ROT-marknad, och utveckla företagen till att kunna ta mer utmanande projekt än i dag. P9 Projekt är en viktig del i detta. De kan ge bra stöd i att jobba med beställare i tidiga skeden, med resultat att M3 Bygg är ett av få medelstora ROT-företag som kan ta sig an stora partneringprojekt idag, säger Clarissa. 

Rotundagruppens kunder ska inte bara få tryggheten i att anlita ett företag med en stark koncern i ryggen. De ska också kunna dra nytta av att koncernbolagen sinsemellan delar kunskaper, erfarenheter och arbetssätt. Allt från hantverksmässig expertis till praktiska och strategiska frågor kring driften av företagen. Det sistnämnda inkluderar i högsta grad att låta hållbara val genomsyra alla delar i verksamheten. 

 

Inte nödvändigtvis störst men duktigast

 

– Vår vision är att vara den ledande ROT-koncernen i Sverige. Det betyder inte nödvändigtvis störst, men duktigast. Vi vill vara kundens förstahandsval. En annan målsättning är att aktivt styra den svenska ROT-marknaden i rätt riktning när det gäller effektiviserade arbetsprocesser och hållbarhet, säger Johan Lindberg, vd för Rotundagruppen.

Han understryker att ROT i sig är viktigt ur ett hållbarhetshänseende, man renoverar och underhåller i stället för att riva och bygga nytt. Det är inte bara hållbart sett till klimat och miljö, och ur ett allmänt resurs och företagsekonomiskt perspektiv. Det är också viktigt för det som ligger i gränsen mellan ekonomiska och sociala hänseenden: människors privatekonomi. 

– Om alla ska ha råd att bo kan vi inte bara bygga nytt. Nya hyresrätter kostar cirka 2 200 kronor per kvadratmeter att hyra, renoverade ligger mellan 1 100–1 300 kronor, säger Johan. 

Han tillägger att det är lätt att bygga klimatsmart i nyproduktion för att möta EU-kraven på att sänka energiförbrukningen i fastigheter. Den stora utmaningen ligger i att göra detsamma i den stora andel som har byggts tidigare. Men där finns också potential att göra märkbar skillnad på samhällsnivå, det finns mycket att göra för att uppnå påtagliga energieffektiviseringar.

Senaste stories

Hållbarhet Stångebro December 2023 Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren m3 Bygg klimatprojekt artikel November 2023 M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt Kasern II restaurering September 2023 Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter