September 2023

Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II

I september 2016 drabbades anrika Kasern II på Skeppsholmen av en ödesdiger brand. Det omfattande släckningsarbetet ledde i sin tur till svåra fuktskador på byggnaden. På beställning av Statens fastighetsverk startade ett gediget återställningsarbete, där M3 Bygg kom att spela en nyckelroll. Projektet uppnådde certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Kasern II på Skeppsholmen i centrala Stockholm stod färdig år 1819, efter Fredrik Bloms ritningar. Syftet med byggnaden var att inkvartera båtsmän, eftersom flottan höll till på platsen. Vid sekelskiftet byggdes ett yttre trapphus och ett nytt våningsplan till, innan båtsmankasernen på 1950-talet fick en mer ateljélik prägel då den Kungliga Konsthögskolan flyttade in.

Efter den svåra branden 2016 bestämde Statens fastighetsverk att återställningsarbetet skulle ta samtliga tidsepoker i byggnadens historia i beaktning. Arbetet skedde i tre etapper, där man först säkrade och sanerade byggnaden för att därefter återuppbygga stommen samt taket och slutligen renovera kasernen invändigt. 

 

Återställningsarbeten på Kasern II                       

 

Stefan Mylonas från M3 Bygg var platschef på projektet.

                          – Jag har varit många år i branschen. Själva hantverket skiljer sig inte så mycket från andra projekt, men det är däremot svårt att bedöma moment och tidsåtgång. Med gamla byggnader finns det alltid saker och ting som är svåra att förutse, vilket får följdeffekter, förklarar Stefan.

Han får medhåll av Milla Leinonen, hållbarhetschef på M3 Bygg, som menar att material och ämnen som döljer sig i byggnaden är en av de största utmaningarna i den här typen av projekt.

                          – Ett exempel på miljöproblem var när vi bytte golvkonstruktion i ett par av källarrummen och det gamla tätskiktet innehållande PAH behövde hanteras.

 

M3 Byggs organisation för Kasern II: Platschef Stefan Mylonas, Projektchef Christina Lindén och Arbetsledare Jens Ohlsson     

 

Framgångsfaktorer med Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Miljöbyggnad är uppbyggd av sexton olika indikatorer indelade i tre huvudområden – Energi, Innemiljö och Material. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, SGBC, som även utfärdar certifieringarna.

Kasern II har uppfyllt målet Miljöbyggnad nivå Silver, vilket är ett högt ställt krav för ett ombyggnadsprojekt och statligt byggnadsminne.

                          – I det här projektet hade vi startmöten med alla underentreprenörer väldigt tidigt, där vi gick igenom vad Miljöbyggnad innebär och vad som krävs. Tydlighet gällande kraven var avgörande från start för att underlätta det fortsatta arbetet och för att undvika misstag, inte minst gällande produkt och materialval, säger Milla Leinonen.

 

M3 Byggs projektchef Stina Lindén och hållbarhetschef Milla Leinonen 

 

Men att skapa samsyn kring målbilden och att efterleva kraven i praktiken är två helt olika saker.

                          – Att jobba mot en miljöcertifiering innebär att det bara får finnas en viss mängd avvikelser i materialval och lösningar. Du måste kunna visa att en specifik produkt behövs och inte går att ersätta med något annat.

Millas tips till byggbolag som vinner den här typen av projekt och som kanske kommer att arbeta med Miljöbyggnad, är att verkligen sätta sig in i vad de olika indikatorerna faktiskt innebär.

                          – Egentligen handlar det om helt vanliga byggkrav, och att Miljöbyggnad är en svensk certifiering som underlättar arbetet. Nivåerna är Brons, Silver och Guld, och de två senare kräver en högre grad av expertis i projektet. På silvernivå behöver exempelvis en fuktsakkunnig vara inblandad. På Kasern II hade vi också höga ljudkrav och då är det viktigt att ta in en ljudsakkunnig, eftersom de här sakerna är svåra att justera i efterhand.

 

Ett varsamt lagt pussel

I ett projekt av den här omfattningen finns det också många viljor att ta hänsyn till. Med sin vision av byggnaden bidrar exempelvis arkitekten med förslag på både ritningar, materialval och färger. Men verkligheten på byggplatsen kan ibland kräva alternativa lösningar för att nå målen.

                          – Det pågick en ständig dialog där vi tillsammans med arkitekten och beställaren försökte hitta en väg som följde certifieringsmålen. Jag upplevde dock att alla inblandade i Kasern II var lika måna om att det skulle bli ett bra projekt. Vi fick ihop gänget och lyckades anpassa oss till varandra. Alla hade förståelse för tågordningen, säger Stefan Mylonas.

Det finns gott om exempel på spännande detaljlösningar i Kasern II. I taket användes trä från en skog i Värmland för att återspegla den ursprungliga konstruktionen, och Stefan berättar också om hur de återanvänt tegel och arbetat med en vassmatta som putsbärare.

 

           Takkonstruktionen återställdes med trä från en skog i Värmland

         

                          – Vassen klipps på vintern och vävs ihop i hönsnät, vilket skapar en traditionell och okomplicerad naturprodukt vid putsjobb. Det är ett sätt att återgå till gamla metoder och byggsätt.

 

Första gången ett projekt går hela vägen

Milla och Stefan är väldigt stolta över att ha deltagit i ett ombyggnadsprojekt som certifierats med Miljöbyggnad Silver, inte minst då miljökraven från beställare och kunder ständigt ökar. Dessutom gick de upp till guldnivå på viktiga indikatorer som fuktsäkerhet, dagsljus och solvärmelast. För Stefan, som haft ledande roller hos M3 Bygg i över 20 år, är det första gången ett projekt går hela vägen.

                          – Ett tidigare projekt med ombyggnad av bostäder skulle certifieras enligt Miljöbyggnad, men det ändrades längs vägen. Det här är vårt första projekt där certifieringen går i mål och det väger så klart tungt. Att få det svart på vitt är jätteroligt.

Att projektet dessutom blev nominerat till ROT-priset 2023 gör så klart inte saken sämre.

                          – Men där blev vi slagna av ett annat M3-projekt. Man kan inte få allt, avslutar Milla med ett skratt. 

 

Se Kasern II:s certifikat för Miljobyggnad Silver från Sweden Green Building Council här:

 

 

 

 

Senaste stories

Jobbyte inom koncernen byggföretag Juli 2024 Jobbbyte inom koncernen Hållbarhet Stångebro December 2023 Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren m3 Bygg klimatprojekt artikel November 2023 M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Johan Lindberg VD-Rotundagruppen April 2024 Idén bakom Rotundagruppen Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter