December 2023

Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid

Stångebro Byggs vision är att bygga en hållbar framtid. Ett viktigt verktyg som företaget har för att uppnå denna vision är deras hållbarhetsplan. Den ska bidra till att sprida budskapet hur företaget tänker och agerar. Denna artikel beskriver Stångebro Byggs prioriterade områden, vad företaget gör och varför.

Stångebro Bygg ser hållbarhet som mer än bara ett begrepp – det är kärnan i allt som görs. Därför engagerar sig företaget aktivt i att värna om miljön, människorna och tillgångarna, för att skapa en hållbar framtid för alla.

Företaget arbetar i sitt hållbarhetsarbete mot ett flertal mål, såsom: 


🦋 Aktivt bidrag till klimatmål
Stångebro Bygg är medvetna om bygg- och fastighetsbranschens inverkan på klimatet. Därför deltar företaget aktivt i ÖBKN (Östergötland bygger klimatneutralt), med målet att halvera klimatpåverkan inom sektorn till 2030 och uppnå en klimatneutral värdekedja senast 2045.

🦋 Projekt, fordon och val som gör skillnad
Företagets projekt i massivträ och användning av hybrider, elbilar och HVO-fordon är konkreta exempel på deras engagemang för en mer klimatvänlig bransch. Dessutom får medarbetarna ersättning om man väljer att cykla eller gå till jobbet.

🦋 Kvalitet och effektivitet i fokus
Kvalitetsarbete är centralt i Stångebro Byggs verksamhet. Genom BKMA-certifiering och robusta verksamhetsledningssystem uppfyller företaget systematiskt krav och önskemål från kunder, anställda och myndigheter. Företagets detaljorienterade approach säkerställer kvalitet i varje projektsteg.

🦋 En stark och balanserad ekonomi som grund
Stångebro Byggs ekonomiska stabilitet grundar sig på väl genomförda projekt och hög kompetens i personalgruppen. Företaget satsar på balanserad tillväxt med långsiktiga mål, vilket skapar rätt förutsättningar för hållbarhet.

🦋 Social omsorg och inkluderande arbetsmiljö
Socialt ansvar är en grundsten hos Stångebro Bygg. Företaget strävar efter jämlikhet, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen, samtidigt som att företaget säkerställer goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och fokus på hälsa och säkerhet.

Vi på Rotundagruppen är stolta över Stångebro Byggs seriösa hållbarhetsarbete och arbetar tillsammans med resterande företag inom gruppen för att påverka byggbranschen mot en mer hållbar utveckling.

Läs mer om Stångebro Byggs hållbarhetsarbete här.

Senaste stories

Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren m3 Bygg klimatprojekt artikel November 2023 M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt Kasern II restaurering September 2023 Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Johan Lindberg VD-Rotundagruppen April 2024 Idén bakom Rotundagruppen Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter