April 2024

Idén bakom Rotundagruppen

 

Det började med viljan att stärka M3 Bygg inom partnering och tidiga skeden. Fem år senare bildades Rotundagruppen – en ny koncern med nischkompetens inom ROT. På kort tid har företagsgruppen blivit en aktör att räkna med på den svenska ROT-marknaden.

 

Separata företag kan bli starkare tillsammans. Det är något Rotundagruppen bevisat under sina första framgångsrika år. I skrivande stund ingår de erfarna byggföretagen M3 ByggLjungs ByggTumleheds ByggStångebro Bygg, Sundsvalls Byggarna och nytillskott Bergman Bygg i koncernen. I Rotundagruppen ingår också teknikkonsultföretaget P9 Projekt, som bildades 2021 bland annat för att stödja M3 Bygg i tidiga skeden.

              – Likt stenar i ett valv stöttar och stärker alla företag i Rotundagruppen varandra, samtidigt som de förblir sina egna varumärken. Koncernen fungerar både som en trygg famn och som en språngbräda för de företag som ingår, förklarar Johan Lindberg, VD för Rotundagruppen. 

I ett bolag som omsätter 50–70 miljoner är VD:n ofta ganska ensam och arbetar även operativt. Där kan Rotundagruppen fungera som ett strategiskt stöd.

              – Ett exempel är Ljungs Bygg som fördubblat sin omsättning sedan 2019. Med stöd i framförallt M3 Bygg vågade de ta större projekt vilket fått positivt utfall. Typiskt för Rotundagruppen.

 

Hållbarhet i fokus

Många företag sitter på viktig kunskap inom hållbar utveckling. Genom Rotundagruppen kan kompetensen tas tillvara på ett optimalt sätt, vilket gynnar både de ingående företagen och projekten. Clarissa Sander, verksamhetsutvecklare i Rotundagruppen, är övertygad om att den stora förbättringspotentialen inom ROT-projekt ligger i arbetsprocesserna.

              – Rotundagruppen ska bidra till en mer hållbar och effektiv ROT-marknad och utveckla företagen till att kunna ta mer utmanande projekt än i dag. Att förbättra processer i högre grad är bara möjligt genom samarbete och utbyte av erfarenheter.

 

En trygghet för kunden

Sinsemellan delar företagen i gruppen kunskaper, erfarenheter och arbetssätt. Allt från hantverksmässig expertis till praktiska och strategiska tips kring den dagliga driften. Det sistnämnda inkluderar i högsta grad att låta hållbara val genomsyra alla delar i verksamheten. 

              – Att kunna anlita ett företag med en stark företagsgrupp i ryggen innebär stora fördelar även för kunderna. De får på sätt och vis flera olika företags kompetenser och erfarenheter på köpet, förklarar Clarissa Sander.

 

En företagsgrupp i framkant

Rotundagruppens vision är att vara den ledande ROT-koncernen i Sverige och kundens förstaval. Det betyder inte nödvändigtvis störst, men duktigast. Johan Lindberg menar att Rotundagruppen fyller en viktig funktion inte bara ur hållbarhetsperspektiv utan även sett till människors privatekonomi.

              – ROT handlar om att underhålla och renovera i stället för att bygga nytt. En helt ny hyresrätt kostar betydligt mer per kvadratmeter att hyra, medan renoverade ligger lägre. I slutändan bidrar vi till att människor har råd att bo kvar i sina bostäder.

En stor utmaning för ROT-branschen är att möta de nya EU-kraven på mindre energiförbrukning – något som är betydligt lättare i nyproduktion.

              – Vi tittar ständigt på nya sätt att göra äldre byggnader mer hållbara. Lyckas vi, gör det stor skillnad för samhället i form av energibesparingar, avslutar Johan Lindberg.

 

Senaste stories

Jobbyte inom koncernen byggföretag Juli 2024 Jobbbyte inom koncernen Hållbarhet Stångebro December 2023 Stångebro Byggs vision – att bygga en hållbar framtid Valvskvarnen m3 Bygg December 2023 Inblick i ett av M3 Byggs största projekt - Totalrenovering Valvskvarnen åt Olov Lindgren m3 Bygg klimatprojekt artikel November 2023 M3 Byggs medverkan i branschens vägledning för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt Kasern II restaurering September 2023 Gårdagen möter framtiden – återuppståndelsen av Kasern II Storkyrkan-klocka-m3 Bygg September 2022 Ett nytt kapitel i Storkyrkans historia Thomas Jansson-Rotundagruppen Mars 2024 Lär känna Thomas Jansson – VD på M3 Bygg Husflytt Telge November 2021 Konsten att flytta ett hus – M3 Bygg i samarbete med Telge Fastigheter