2021 December

Ödmjukt byggproffs hittar hem

Uppvuxen i Farsta, utbildad på KTH och med en lång spännande karriär i huvudstadens utmanande byggsektor. Att Thomas Jansson är ny VD och ansiktet utåt för M3 Bygg – det anrika företaget bakom renoveringen av Stockholms slott – känns lite extra rätt.

1990-talet var ingen guldålder för svensk byggindustri. Även för en ung och hungrig KTH-utbildad byggnadsingenjör lyste uppdragen med sin frånvaro.

 – Jag gick raka spåret från mina högskolestudier till kassan på ICA, minns Thomas Jansson.

 

Alla erfarenheter är bra erfarenheter

Farstasonen som levt hela sitt liv i Stockholm visste dock att vinden förr eller senare skulle vända. En dag kom chansen han väntat på. Thomas fick in en fot som hantverkarpraktikant på ett murarföretag. Andra praktikplatser följde, bland annat som utsättarbiträde på SIAB, och karriären började ta fart. Hösten 1997 anställdes Thomas på Producta av Jan Skägg som senare skulle bli M3 Byggs första VD.

– Det är lite kul att personen som gav mig min första riktiga anställning haft samma befattning som jag har idag, på ett helt annat företag än där vi arbetade då, skrattar Thomas.

År 2000 köptes Producta upp av Kungsfiskaren AB (PEAB), där Thomas var kvar som arbetsledare en kortare period innan han klev över till det mindre och mer personliga M3 Bygg som arbetsledare. Här har han blivit kvar i två decennier och erfarenheterna från de tidiga ombytliga åren har stärkt honom mycket. 

– Jag tror att du känner direkt när du hittar hem på riktigt. På M3 Bygg har jag arbetat som arbetsledare och platschef, inköpare, inköpschef, enhetschef för projektsupport och nu slutligen som VD. Det har varit en minst sagt spännande resa, både för mig personligen och för vårt fina företag.

 

En familjekonstruktion med hjärta, driv och medvind

M3 Bygg har tre verksamhetsområden: ombyggnad av bostäder och stambyte, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter samt kulturminnesmärkta byggnader. Projekten genomförs huvudsakligen i Storstockholm. Den 100 man starka ROT-verksamheten präglas av en familjär känsla och yrkesstolthet som smittar av sig även på underentreprenörerna. Det är en av anledningarna till M3 Byggs stora framgångar under de senaste 20 åren.

– Projektet är viktigt för beställaren och då är det viktigt för oss. Så enkelt är det, förklarar Thomas. 

Renoveringen av Stockholms slott – där de återigen fått förnyat förtroende i upp till sex år till – har satt M3 Bygg på kartan även för människor utanför branschen. Samtidigt vill inte Thomas lyfta fram enskilda projekt framför andra då alla är lika viktiga för helheten.

– Slottet är naturligtvis prestigefullt, men exempelvis har vår framgång inom bostadsombyggnader gjort att vi kunnat skriva avtal med Järfällahus om ombyggnad av 2600 lägenheter. Det handlar om strategisk partnering under en tioårsperiod, viket känns extremt roligt och spännande. Och avtalet med Telge Fastigheter ger oss möjlighet att samarbeta med vårt systerbolag P9. Projekten är olika men vi behandlar dem lika.

 

Styrkan i en hållbar gemenskap

Utmaningar finns i alla projekt. På M3 Bygg tar alla tag i dem gemensamt och ingen är någonsin ensam med ett problem. Något som genomsyrar hela verksamhetskulturen.

– Det behöver inte ens handla om ROT-projekt. När jag ansvarade för en kundträff där vi skulle kika på våra pågående projekt från en båt, hade jag råkat boka den till fel dag. En kollega fick samla ihop gänget och underhålla dem en stund medan en annan lyckades vaska fram en restaurang som kunde ta emot ett stort sällskap på extremt kort varsel. Jag fick rycka in och hjälpa till med serveringen. Responsen från kunderna var att vi här, liksom i våra projekt, visade upp att vi tar tag i problemen som uppstår på ett bra sätt. Det handlar alltid om att vända utmaningarna till något positivt.

Hållbarhetskraven på alla slags byggprojekt, inte minst inom ROT-sektorn, ökar. Det är något Thomas ser mycket positivt på och som speglar den långsiktiga visionen hos M3 Bygg. Företaget har en hållbarhetschef och färdigställer i skrivande stund en hållbarhetsplan som alla intressenter, även medarbetarna, varit delaktiga i att arbeta fram. Bolagets certifiering enligt BF9K säkerställer också att de ligger i framkant avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

– Generellt är ju ROT-projekt svårare än nyproduktion eftersom du även har de befintliga förutsättningarna att ta hänsyn till. Det kan till exempel vara en utmaning att uppfylla dagens krav på täthet och energiförbrukning på ett optimalt sätt med tanke på hur mycket som skall bevaras av det befintliga. Det är otroligt viktigt att arbetsbereda och att uppmärksamma eventuella avvikelser från det verkliga i projekteringen, förklarar han.

 

Kompetensen är nyckeln

M3 Bygg har en tydlig policy att endast arbeta med kompetenta underentreprenörer med spetskompetens inom sitt område. I projekten blir de som familjens förlängda arm. 

– Engagerade medarbetare kan tillsammans med rätt samarbetspartners förflytta berg. Men det är också viktigt att beställaren vet vad de har köpt. Att de är införstådda i ansvarsfördelningen i den aktuella entreprenadformen.

Viljan att dela ansvaret med andra och att ständigt sträva efter förbättring sitter med andra ord redan i väggarna på M3 Bygg. Något som bådar gott inför framtiden.

 

Mot nya höjder med Rotundagruppen

M3 Bygg är nu en del av Rotundagruppen tillsammans med tre andra dotterbolag. Satsningen är fortfarande i startgroparna men Thomas ser väldigt ljust på allt som ligger framför honom och företaget. 

– Det kommer garanterat att ge fördelar. Jag som VD får lättare att kontakta andra i samma position för att bolla idéer och utmaningar. Medarbetare inom företagen kan ta stöd och hjälp av varandra i frågor som dyker upp. M3 Bygg som är det lite större bolaget kan dra nytta av de andras tänk då det gäller hantering av mindre entreprenader. Vi kan samtidigt hjälpa dem att utvecklas inom delar där vi har ett försprång. Rotundagruppen är inte enbart en finansiell konstruktion som endast ser till maximal tillväxt. Tanken är att vi ska hjälpa varandra att bli bättre inom de fristående företag vi är. Mina förhoppningar på sikt är att vi fortsätter växa lugnt och kontrollerat helt enligt plan. En viktig del av framgången är att alla ingående företag själva bestämmer på vilken nivå de önskar samverka inom gruppen, avslutar han.

 

Thomas 3 exempel på stora utmaningar och potentiella lösningar i dagens ROT-sektor:

 • Hur kan vi renovera bostäder utan att det blir för dyrt? Många fastighetsägare väljer lösningar där det mest akuta åtgärdas direkt och resten skjuts på framtiden. Totalkostnaden blir högre och de boende drabbas av obehag i flera omgångar. Här gäller det att se långsiktigt men även att ta hänsyn till ekonomin.
   
 • Hur hittar vi kompetenta medarbetare? Kanske ett generellt problem för hela byggbranschen men ändå viktigt. Vi försöker lösa det genom att vara delaktiga på exempelvis KTH, Hermods och Nackademin där vi fångar upp studenter redan under utbildningen och ger dem praktikplats hos oss. Det är även viktigt att vara lyhörda för önskemål hos våra befintliga medarbetare om förändrade arbetsuppgifter så att förutsättningarna kan diskuteras och planeras.
   
 • Hur undviker vi oseriösa underentreprenörer? Vi lägger idag mycket tid och resurser på att kontrollera och följa upp så att våra underentreprenörer följer lagar och regler. Det finns tyvärr många lycksökare i branschen som ställer till det. Här skulle jag gärna se ett mer öppet samarbete mellan olika myndigheter samt lättnader i sekretessen i register för att underlätta.

 

Fakta Thomas Jansson:

 • Nytillsatt VD för M3 Bygg 
 • Uppvuxen i Farsta
 • Fru och två barn, 15 och 20 år gamla
 • Bor vid Liljeholmskajen 
 • Gillar att pyssla med sommarhuset på Värmdö, ta dagsturer med båten i Skärgården och umgås med familj och vänner
   

Fakta M3 Bygg:

 • Entreprenadverksamhet inom Storstockholm
 • Ca 100 anställda
 • Omsättning ca 600 mkr (senaste verksamhetsåret)
 • Medarbetarna är delägare i Rotundagruppen – några direkt och övriga genom vinstandelsstiftelsen Kubiken
 • Arbetar gärna nära beställaren i samverkan och genom strategisk partnering

Senaste stories

Telge-husflytt 2021 November Att flytta ett hus Johan-Lindberg-Rotundagruppen(1) Januari 2022 Johan Lindberg Storkyrkan-hero(1) September 2022 Storkyrkan